Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


1 / 26    [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

01.06.2012 - 03.06.2012 | Práce na Osadě - stavba srubu

Práce na Osadě - stavba střechy srubu, je potřeba odkornit pár krajinek a pobít střechu. Zábava zaručena :-)

Pro více informací klikni!

17.04.2012, 08:58

04.05.2012 - 06.05.2012 | Práce na Osadě - stavba střechy kuchyně

akce zaměřená primárně na stavbu střechy nové kuchyně, je potřeba osekat kůly, navozit hlínu a pokrýt střechu drny. Buďte u toho s námi :-) více info: info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

17.04.2012, 08:56

26.05.2012 | Českotřebovský kohoutek 2012

tradiční akce pro děti a rodiče a v parku Javorka. Ukázka řemesel, střelba z luku, výroba keramiky, tkaní textilu.

Pro více informací klikni!

17.04.2012, 08:39


19.04.2012 - 20.04.2012 | Práce na Osadě - stavba chýše lovců

Dva dny stavění chýše lovců. Více paží, práci tuží :-) Je potřeba: vázat snopy slámy, opálit kůly, vyplést kostru, navázat kůže. Pracujeme za každého počasí. Práce není náročná, ale je potřeba každá ruka. S sebou párky na opečení.

Pro více informací klikni!

17.04.2012, 08:37

12.05.2012 - 13.05.2012 | Práce na Osadě - přípravy Bran

mákneme v Osadě ať je toho co nejvíce hotovo na Brány - přijďte pomoci :-)

Pro více informací klikni!

17.04.2012, 08:33

06.08.2012 - 16.08.2012 | Letní škola živé archeologie

Tento rok poprvé se můžeš zúčastnit tvůrčího experimentu. Záleží na tobě, co chceš získat a co sám dáš! Letní škola může být vědou, užíváním si života i řemeslem...

Pro více informací klikni!

26.03.2012, 17:46


15.09.2012 - 18.09.2012 | Přípravy festivalu

Přípravné práce aby festival dobře klapnul.

Pro více informací klikni!

17.03.2012, 10:02

01.06.2012 - 03.06.2012 | Jak se staví střecha

Pomoc s opravou spadlé střechy ve skanzenu Villa Nova v Orlických horách.

Pro více informací klikni!

16.03.2012, 23:17

30.03.2012 - 01.04.2012 | Prutování aneb ohni proutek

"ohýbej proutek dokud je pružný" akce zaměřená na převoz natěženého proutí a jeho využití v rámci Pravěké osady Křivolík.

Pro více informací klikni!

16.03.2012, 23:06

27.07.2012 - 03.08.2012 | Budování pravěké vesnice

..a ozvaly se zvuky seker a předci tančili a vedli ruce svých potomků, kteří našli svoje kořeny..

Pro více informací klikni!

14.03.2012, 22:00

04.08.2012 - 05.08.2012 | Lughnasad Nasavrky

Tradiční akce Boii o.s. Oslava keltského svátku léta - Lughnasadu.

Pro více informací klikni!

21.02.2012, 13:49

13.07.2012 - 15.07.2012 | Víkend pravěkých a středověkých technologií

Tradiční akce skanzenu Villa Nova Uhřínov v Orlických horách. Ukázky řemesel, technologií a života pravěku a středověku.

Pro více informací klikni!

21.02.2012, 13:46

21.12.2012 | 2012 - Konec světa vs. kanec světa

Výlet na osadu křivolík, kde si ohřejeme v kotlíku svařák, opečeme buřty a vyhlásíme kance roku :-) A pak se uvidí, jak to ti Májové mysleli ...

Pro více informací klikni!

13.02.2012, 15:14

18.06.2012 - 22.06.2012 | Týden školních exkurzí

Návštěva klidných i neklidných časů pravěku pro školní třídy.

Pro více informací klikni!

03.02.2012, 18:46

16.06.2012 - 17.06.2012 | Pracovní víkendovka

Pracovní víkendovka, budování osady, příprava na školní exkurze.

Pro více informací klikni!

03.02.2012, 18:40

19.05.2012 | Vítání Jara aneb brány otevřené

Tradiční jarní akce, otevření osady veřejnosti, ukázky řemesel a života našich pravěkých předků.

Pro více informací klikni!

03.02.2012, 18:21

28.09.2012 - 30.09.2012 | Když se Český kníže skloní..

Když se Český kníže skloní.. aneb když rozhodnutí jednotlivce rozhodne o osudu všech.. ..na několik staletí.

Pro více informací klikni!

03.02.2012, 17:51

25.02.2012 - 26.02.2012 | Sviňské narozeniny

Sviňské narozeniny aneb oslava narozenin sdružení

Pro více informací klikni!

03.02.2012, 17:09

09.03.2012 - 11.03.2012 | Echo 2094

„Svět nebyl zničen válkou ani jadernou katastrofou, nebo epidemií!

A přece se změnil…“       „Voláme stanici Echo, ozvěte se…“ 

Pro více informací klikni!

01.02.2012, 20:20

18.05.2012 - 20.05.2012 | Gladius Antický festival 2012

Curia Vitkov hostí tradiční setkání sdružení zabývajících se antickým válečnictvím a řemesly - římské legie, gladiátoři, Germáni, Kelti, obléhací stroje aj.

Pro více informací klikni!

19.01.2012, 15:57

1 / 26    [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26