Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


14 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26.10.2008 | Den otevřených brán

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.05.2008, 12:35

10.10.2008 - 12.10.2008 | Experimentální tavby bronzu

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.05.2008, 12:31

03.10.2008 - 05.10.2008 | Po stopách předků... Pravěk

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.05.2008, 12:28


21.06.2008 - 22.06.2008 | Křivolický slunovrat

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

27.05.2008, 18:21

Článek: 2008-05: Gladius - Antický den na Cruii Vítkov

24. 5. 2008 - V blízkosti města Liberce leží menší opevněný dvorec jménem Curie Vítkov. Sdružení Bacrie se na pozvání zúčastnilo akce Gladius 2008 s programem tavby železa. S lidmi ochotně pracovali a vysvětlovali členové sdružení. Program byl pro návštěvníky velmi poutavý. Sdružení chce svojí prezentaci černého řemesla do dalších let nadále vylepšovat. [celý článek]

25.05.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 148x | Diskuze: 0 názorů
Článek: 2008-05: Stíny Hercynského lesa - Pojídači mrtvých

9. 5. - 11. 5. 2008 - Když padne mlha, tak přicházejí. Nijak se jim neříká, jsou to démoni a nesmějí se jmenovat. Mají však své jméno, Vendolové. Bytosti tak strašné, že se jich bojí všichni na severu. Existují pouze v legendách, o to je to horší, když z příběhů vystoupí k nám na dosah. [celý článek]

18.05.2008, 11:22;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 226x | Diskuze: 0 názorů

21.06.2008 | Festival Červená Voda

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

15.05.2008, 12:47

12.07.2008 - 20.07.2008 | Tajemství Křivolického hvozdu

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

15.05.2008, 11:35

Článek: 2008-05: Beltine v Křivolíku

7. 5. - 9. 5. 2008 - Během roku se u nás na osadě v Křivolíku uskuteční několik setkání členů Bacrie, jejich přátel a příznivců sdružení. Původně keltský svátek oslavy příchodu jara, je pro naše sdružení zároveň symbolickým vkročením do nové sezóny. Letošnímu Beltine počasí přálo a účastníci byli spokojeni. Jaký začátek sezóny, taková sezóna. [celý článek]

10.05.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 146x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-04: Beltain 2008 - Isarno

30. 4. - 1. 5. 2008 - Tak jsme se stejně jako každý rok opět vydali do skanzenu ISARNO oslavit čarodějnice. Svátky jara. Je to již taková naše tradice. Zjistili jsme, že si je na tomto místě totiž užijeme nejvíce. A letos tomu nebylo jinak. Navíc, poprvé nepršelo .. skoro. [celý článek]

02.05.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 143x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Českotřebovský kohoutek 2008 - zvadlo

Českotřebovský kohoutek 2008 - akce pořádaná knihovnou Česká Třebová ve spolupráci s DDM Kamarád a Bacrie o.s. !!! Přijďte nás podpořit. Dětský den v Javorce. [celý článek]

02.05.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 151x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Boiohaemum - země Bójů

Boiohaemum - země Bójů...víkendová hra s časů kdy naší zemi panovali Keltové... [celý článek]

30.04.2008, 09:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 229x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Stíny Hercynského lesa - zvadlo

Hercynský les opět potemněl najde se dost hrdinů, kteří nebudou se bát vstoupit do jeho stínu... [celý článek]

29.04.2008, 11:15;  | Zapsal: KosákPřečteno: 191x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-04: Osadníci 2500 let zpět

25. 4. - 27. 4. - Víkendová akce ve spolupráci se základním článkem Fénix Hnutí Brontosaurus, které se zúčastnilo asi 25 lidí. Cílem akce bylo pomoci s budováním centra Křivolík, umožnit přítomným poznat a "prožít" jejich silné stránky a jak mohou tyto jejich přednosti prospět komunitě, potažmo společnosti. Dění bylo zasazeno do symbolického rámce osidlování nové země před dvěma a půl tisíci lety. [celý článek]

28.04.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 138x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-04: Kovářské řádění

O víkendu 19.-20.4. proběhla na osadě Křivolík akce "Po stopách železa" určená pro skautskou družinu Krahujců 3. chlapeckého oddílu ze střediska Javor, Česká Třebová. Jak již název sám napovídá, během akce měli Krahujci možnost vyzkoušet si svůj um při zpracovávání železa a obsluze koženého měchu. Kromě kování došlo také na stavbu obřího stanu, který všem poskytl útulné prostředí na přečkání noci. [celý článek]

21.04.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 152x | Diskuze: 0 názorů

16.05.2008 - 18.05.2008 | Boiohaemum

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

18.04.2008, 15:19

09.05.2008 - 11.05.2008 | Stíny Hercynského lesa 08

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

18.04.2008, 15:05

Článek: Pomoc hradu Litickému 11-13.4.

Společně s Českotřebovskými skauty jsme zase vyrazili pomoci hradu Litickému... Krom práce byl víkend zpestřen hrou s raně středověkou tématikou s nečekaným rozuzlením... [celý článek]

16.04.2008, 14:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 191x | Diskuze: 0 názorů

14 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26