Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


13 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Článek: 2008-10: Po stopách předků - Pravěk

3. 10. - 5. 10. 2008 - Pracovní a zážitková akce, která proběhla ve spolupráci s hnutím Brontosaurus, zaměřená na prehistorické období od vzniku a vývoje člověka po dobu železnou. Naším cílem bylo, aby účastníci poznali a na vlastní kůži zažili život svých předků, včetně praktického vyzkoušení řemesel a současně tak zábavnou formou pomohli s výstavbou osady. [celý článek]

06.10.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 152x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-09: Setkání skautů Pardubického kraje

20. 9. 2008 - Předposlední sobotu ožila Mariánská Hora u Lanškrouna velkým setkáním. Pro skauty a skautky jsme připravili stanoviště, na kterém si mohli ledacos vyzkoušet z umu našich předků. Mezi nejvíce dětmi oblíbené patřilo opracovávání dřeva, výroba keramiky či pravěká kuchyně. [celý článek]

21.09.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 141x | Diskuze: 0 názorů

18.10.2008 | Lučištnické klání

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

17.09.2008, 14:00


Článek: 2008-09: Barbarské hody

12. 9. - 14. 9. 2008 - Barbarské hody patří k tradičním akcím, kterých se ve skanzenu Isarno účastníme. V pátek a v sobotu dopoledne pomáháme ve skanzenu a po obědě se již na plno účastníme programu. [celý článek]

15.09.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 154x | Diskuze: 0 názorů

20.09.2008 - 21.09.2008 | Setkání skautů - Mariánská hora

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

12.09.2008, 10:48

06.09.2008 - 07.09.2008 | Křivolické budování

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

18.08.2008, 21:21


12.09.2008 - 14.09.2008 | Barbarské hody na Isarnu

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

18.08.2008, 21:09

Článek: 2008-08: Římané a Barbaři - ISARNO

15. 8. - 17. 8. 2008 - Léto je příležitostí na výlety a návštěvu nejrůznějších akcí. Bitva mezi římskými legiemi a barbary byla bohužel letos v Isarnu poznamenána špatným počasím a problémy v programu. Bacrie byla na této akci na pozvání. V příštím roce bychom rádi akci spolupořádali či přímo pořádali. Chtěli bychom hlavně zkvalitnit prezentaci protohistorického období divákům. [celý článek]

18.08.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 148x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-08: Lughnasad v Křivolíku

13. 8. - 15. 8. 2008 - V Křivolíku se již letos podruhé uskutečnily oslavy keltského svátku, Lughnasadu. Lughnasad byl původně svátkem oslavujícím úspěšnou sklizeň, byl vyjádřením vděčnosti bohům zodpovědným za ochranu kmene a za úrodu. Během oslav Lughnasadu se obvykle uzavíraly sňatky, pořádaly různé lidové veselice, závody a soutěže či sportovní klání. [celý článek]

15.08.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 153x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Keltskořímská bitva Isarno 08

Po roce se opět utkají "barbaři" s římskými legiemi.. bitva s mezinárodní účastí.. [celý článek]

10.08.2008, 13:23;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 478x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Tajemství křivolického hvozdu - Deník.cz

DENIK.CZ - Českotřebovsko - U České Třebové se rozvíjí experimentálně archeologické centrum Osada Křivolík. O experimentálně archeologickém centru v lesích Křivolíku u České Třebové Deník informoval už loni. I nadále na jeho rozvoji aktivně pracuje řada dobrovolníků z řad členů Hnutí Brontosaurus nebo skautů a především nadšenců. [celý článek]

07.08.2008, 14:30;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 150x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-07: Nasavrky Lugnasad

26. 7. - 27. 7. 2008 - Na poslední červencový víkend přijalo naše sdružení v rámci festivalu keltské kultury v Nasavrkách pozvání ke spoluúčasti na realizaci keltského městečka v areálu zámecké zahrady. Zde jsme během celého dne společně s ostatními organizacemi seznamovali návštěvníky s řemesly. [celý článek]

28.07.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 153x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-07: Tajemství Křivolického Hvozdu

12. 7. - 20. 7. 2008 - Tábor pořádaný ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, koncipovaný jako základní kurz experimentální archeologie, kterým během devíti dnů prošlo 35 lidí. Program se skládal ze čtyř druhů činností. Práce, pomoc experimentálnímu centru, praktické dílny z různých oblastí lidské existence v pravěku, přednášky, prožitkové aktivity a hry pro uvolnění. [celý článek]

21.07.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 152x | Diskuze: 0 názorů

13.08.2008 - 15.08.2008 | Bacrie Lughnasad

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

14.07.2008, 23:05

Článek: 2008-06: Festival Červená Voda

20. 6. 2008 - V sobotu ožila Křížová hora u Červené Vody nejen písničkami v rámci zdejšího festivalu ale i pravěkem v podání členů z Bacrie. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jak se vyráběla keramika, spřádala vlna, tkaly ozdobné pásky a jak se zpracovávalo železo. Velkého zájmu se dostalo hudebním nástrojům, což není na hudebním festivalu zas až tak překvapující. [celý článek]

20.06.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 146x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-06: Bitva Svatobor

13. 6. - 15. 6. 2008 - V půlce června se naše sdružení zúčastnilo festivalu Svatobor. Ten se konal ve skanzenu Isarno u Letovic a byl zaměřen na prezentaci raně středověkého období v Evropě. Kromě podpory akce jsme rozšířili program o železářské technologie včetně na místě provedeného experimentu výroby železa (redukcí železné rudy) v zařízení odpovídající raně středověkým technologiím. [celý článek]

15.06.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 151x | Diskuze: 0 názorů

25.07.2008 - 27.07.2008 | Lughnasad Nasavrky

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

10.06.2008, 09:59

15.08.2008 - 17.08.2008 | Keltsko-římská bitva Isarno

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

10.06.2008, 09:55

Článek: Tajemství Křivolického Hvozdu - ZVADLO

Zvadlo na akci Tajemství Křivolického Hvozdu [celý článek]

01.06.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 146x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-05: Českotřebovský kohoutek 2008

31.5.2008 - Poslední květnový víkend se v parku Javorka v České Třebové uskutečnil festiválek Českotřebovský kohoutek, který pořádala Městská knihovna za podpory města Česká Třebová a Pardubického kraje. Dvoudenní akce byla určena dětem a byla zahájena v pátek 30.5. Za dva dny se zde představila spousta místních i vzdálenějších souborů, divadelních, tanečních, či pěveckých. Mezi nimi nechybělo ani občanské sdružení Bacrie. [celý článek]

31.05.2008, 20:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 145x | Diskuze: 0 názorů

13 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26