Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


12 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Článek: PF 2009

Přejeme Vám, nechť každý krok, který učiníte, je tím správným směrem a nezapomeňte, že i cesta může být cíl. PF 2009. "Důležité je mít nohy v teple" - [Otzi, 3300 př. n. l] [celý článek]

24.12.2008, 08:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 1034x | Diskuze: 0 názorů

24.12.2008 | Tradiční vánoční krmení divích sviní

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

23.12.2008, 12:08

Článek: 2008-12: Zimní slunovrat

21. 12. 2008 - V rámci experimentu s replikami obuvi a oděvů jsme podnikli výstup na nejvyšší horu Pardubického kraje, na Kralický Sněžník (1424 m. n. m.). Výstup jsme zahájili v pravé poledne z parkoviště pod sjezdovkou na Sviní hoře. Na vrchol jsme dorazili ve čtyři hodiny. Během cesty jsme ověřili plnou funkčnost bot vyráběných z jednoho kusu kůže, nazývaných krpce doložené ve starší době železné a používané v českých zemích do počátku dvacátého století. Stejně tak obstály repliky oděvů. Výprava se vydařila a předčila naše očekávání. [celý článek]

22.12.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 317x | Diskuze: 0 názorů


Článek: 2008-12: Velkosetkání Bacrie a přátel

20. 12. - 21. 12. 2008 - V sobotu 20.12. se uskutečnilo tradiční setkání členů sdružení a jejich přátel. Večer se nesl v duchu přátelské atmosféry a promítání fotek z proběhlých akcí. V debatě nad uplynulou sezónou jsme zhodnotili svou dosavadní činnost. Po proslovu náčelníka a jeho zástupce jsme započali plánování akcí příštího roku, který se ponese v duchu výročí 2000 let od velké porážky Římanů v Teutoburském lese. Toto téma nám přiblížila přednáška Jana Zemana MUNI FF. [celý článek]

20.12.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 151x | Diskuze: 0 názorů

06.06.2009 | Den otevření bran

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

08.12.2008, 22:03

24.04.2009 - 26.04.2009 | Křivolické pětadvacetinování

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

30.11.2008, 12:50


Článek: 2008-11: Oslavy konce roku v dobách dávných

29. 11. 2008 - Ve spolupráci s regionálním muzeem v Litomyšli jsme se zapojili do výstavy zaměřené na podobu oslav konce roku v určitých kulturách pravěku a v raném středověku. Oslavy jsou spojeny s tehdejší magií a vírou. Dřívější charakter oslav se však velmi liší od současných Vánoc, jak je známe dnes. Výstavu jsme navíc zpestřili ukázkami řemesel a technologií v rámci dne: "ukázka řemesel v pravěku", který proběhl 7.12. jako součást výstavy. [celý článek]

29.11.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 155x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-11: Výpal keramiky pro DDM Kamarád

V sobotu 15. 11. proběhl společný výpal keramiky s kroužkem experimentální archeologie při DDM Česká Třebová. Kromě výpalu keramiky byly společnými silami založeny ještě dvě menší políčka. Výpal se zdařil a část vypálené keramiky je možné shlédnout na výstavě "Oslavy konce roku v dobách dávných" v muzeu v Litomyšli. [celý článek]

17.11.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 159x | Diskuze: 0 názorů

15.11.2008 | Výpal keramiky

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

11.11.2008, 12:33

21.12.2008 | Výstup na Králický Sněžník

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

09.11.2008, 19:57

20.12.2008 | Velko setkání Bacrie a jejich přátel

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

09.11.2008, 19:48

Článek: Den otevřených bran 2008 - OIK.cz

OIK.CZ - ČESKÁ TŘEBOVÁ - V údolí Křivolického potoka vznikla osada jako experimentální archeologické centrum, které nyní otevřelo své brány veřejnosti. Tato osada se nachází v lese v blízkosti České Třebové směrem k vesničce Kozlov. Zájemci mají několik možností, kudy se tam dostat. My jsme zaparkovali u restaurace na Horách a napojili jsme se na zelenou turistickou značku. [celý článek]

04.11.2008, 20:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 172x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-10: Den Středočeského kraje

28. 10. 2008 - I tento rok podpořilo Bacrie o.s. akci Hornického muzea v Příbrami a vypomohlo s šermířsko-divadelním vystoupením pro veřejnost na tématiku starých pověstí Českých. Představení letos neslo název Libušino proroctví. A jak již název napovídá, bylo možno spatřit mýtickou Libuši, Přemysla oráče, Březohorské vesničany a první Příbramské horníky. [celý článek]

29.10.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 144x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den otevřených bran 2008 - Deník.cz

DENIK.CZ - Česká Třebová- Experimentálně archeologické centrum, které budují u České Třebové mladí nadšenci za podpory občanského sdružení Bacrie, se v neděli otevřelo veřejnosti. [celý článek]

29.10.2008, 09:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 152x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den otevřených bran 2008 - zpravodaj

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ - Osada Křivolík se otevřela veřejnosti. Osada Křivolík je experimentální archeologické centrum, které najdete v údolí Křivolického potoka, v jeho horní části. Je přístupná jak z parkoviště u Kozlova, tak i z českotřebovských Hor nebo nakonec i ze silnice na Litomyšl. její návštěva může být velmi podnětná. myslím si to od neděle 26. října, kdy se zde konal Den otevřených bran. [celý článek]

29.10.2008, 08:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 148x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den otevřených bran 2008 - pozvánka - zpravodaj

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ - "Den otevřených bran" - experimentálně archeologického centra - osada Křivolík u České Třebové proběhne 26.10. od 13:00 do 17:00. Jedná se o první akci pro širší veřejnost prvního takovéhoto centra v Pardubickém kraji. [celý článek]

29.10.2008, 07:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 146x | Diskuze: 0 názorů

Článek: V Křivolíku dýchá dávná historie - Deník.cz

DENÍK.CZ - Českotřebovsko - Představte si, že jste v lese a najednou se před vámi zjeví obraz z dávné historie: obdělané políčko, z pecí na keramiku a železo stoupá dým, v kotli nad ohněm se vaří. Zavítáte-li do Osady Křivolík nedaleko výletního místa Hory, zjistíte, že popsaný obraz je zde skutečností. [celý článek]

29.10.2008, 06:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 151x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-10: Den otevřených bran

26. 10. 2008 - V nedělním odpolední se osada Křivolík poprvé otevřela veřejnosti a naše sdružení poprvé oficiálně ukázalo necelé roční snažení v rámci výstavby tohoto místa. Kromě řemeslných stanovišť byly pro návštěvníky připraveny hudebně žonglérské vstupy, exkurze po osadě s průvodci, mini muzeum a osadu oživovala i zvířata. Osada Křivolík se tímto datem stala oficiálně prvním experimentálně archeologickým centrem Pardubického kraje. Na jaře plánuje podobnou akci na zahájení již právoplatné sezóny. Akce byla podpořena městem Česká Třebová. [celý článek]

26.10.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 151x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-10: Lučištnický turnaj

18. 10. 2008 - Předposlední sobotu v říjnu se uskutečnilo první lučištnické klání na osadě Křivolík. Započalo se terčovou střelbou na 40, 30, 20 a 10 kroků a po ní se pokračovalo disciplínou "lov králů" čili "lukostřeleckým golfem". [celý článek]

18.10.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 150x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2008-10: Bronz - kov našich předků

11. 10. - 12. 10. 2008 - Na letošní podzim, těsně před konec sezóny, byla naplánována dlouho připravovaná akce zaměřená na experimentování s tavbou a sléváním bronzu. Akce, která byla součástí dlouhodobého projektu zpracování bronzu, proběhla na osadě v Křivolíku. Vznikly zde dvě pece na tavení bronzu jako součást menšího bronzářského areálu. [celý článek]

13.10.2008, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 166x | Diskuze: 0 názorů

12 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26