Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


10 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

31.07.2009 - 02.08.2009 | Lughnasad Nasavrky 09

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.06.2009, 19:33

26.09.2009 - 28.09.2009 | Dort pro Brontosaura

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.06.2009, 19:30

14.08.2009 - 16.08.2009 | "barbarsko-římská" bitva Isarno

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.06.2009, 19:23


18.07.2009 - 19.07.2009 | Víkend archeologických technologií

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.06.2009, 19:01

Článek: 2009-06: Dánsko Lejre

(20. 6. - 26. 6. 2009) - Uspořádali jsme naučně vzdělávací cestu do Dánska. Proč právě tam? Dánsko je "Mekkou" experimentálních archeologů. Stojí zde totiž Historicko-archeologické výzkumné středisko v Lejre. Nachází se asi čtyřicet kilometrů západně od Kodaně poblíž Roskilde. Je jedno z prvních a dodnes jedno z nejkomplexnějších experimentálních center. Dobře splňuje podmínky pro prezentaci veřejnosti s potřebami vědy. Jeho první ředitel Hans-Ole Hansem výrazně přispěl k etablování experimentální archeologie jako vědecké discipliny. [celý článek]

27.06.2009, 14:30;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 547x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-06: Výprava do pravěku

(14. 6. 2009) - Tato červnová neděle byla pro skautky 1. oddílu z Chocně ve znamení výpravy do daleké minulosti. Již během cesty vlakem je čekal záludný testík průřezem pravěku a během cesty z nádraží do Křivolického hvozdu jeho správné vyřešení pomocí různých her. V osadě na děvčata ve věku od 11 do 15 let čekalo seznamování s prostředím osady a poté již následovaly činnosti pravěkých lidí. Skautky zkoušely pikýrovat zeleninu, okopávat políčko a plet. [celý článek]

14.06.2009, 18:01;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 102x | Diskuze: 0 názorů


10.07.2009 - 13.07.2009 | Orcynia silva

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

11.06.2009, 22:11

Článek: 2009-06: Den otevřených bran v Křivolíku

(6. 6. 2009) - Stává se hezkou tradicí, se začátkem léta do osady v Křivolíku, občanského sdružení Bacrie pozvat veřejnost i přátele. Během dne na návštěvníky čekala spousta řemesel, prohlídka areálu s průvodcem, hry pro děti a příjemná atmosféra. Téměř vše si mohl každý vyzkoušet na vlastní kůži a od řemeslníka v dobovém oblečení vyslechnout několik rad a historii řemesla samotného. Byla k vidění tavba železa, odlévání bronzu, točení na hrnčířském kruhu nebo mletí obilí pomocí žernovu. [celý článek]

06.06.2009, 18:24;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 105x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Třebovou ovládl Festival Kohoutek - OIK.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ - Dvoudenní festival Českotřebovský Kohoutek 2009, známý jako hudebně literární akce pro malé i velké, byl určen především rodinám. Program začal už v pátek 22. května v městské knihovně, kde proběhla zábavná interaktivní show s ilustrátorem Adolfem Dudkem. [celý článek]

05.06.2009, 12:21;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 96x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Českotřebovský kohoutek 2009 - zpravodaj

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ - Městská knihovna uspořádala opravdu znamenitou akci. letošní ročník festivalu Českotřebovský kohoutek se opravdu vydařil. ve spolupráci s dalšími spoluorganizátory se podařilo Javorku přeměnit na ráj dětí, který veřejnost akceptovala a přišla ve velkém počtu. [celý článek]

03.06.2009, 15:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 173x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den Země 2009 - zpravodaj

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ - Uskutečnil se malinko se zpožděním, ale určitě naplnil očekávání, možná jej i předčil. Českotřebovské staré náměstí se změnilo dopoledne na"ekologickou pouť, kde bylo radost se projít a pozorovat nabízené aktivity. Největší a dominantní stánek byl připraven v klidové zóně jako putovní akce na téma"zatočte s elektroodpadem", kde profesionální pracovníci nejen vybírali do připravených kontejnerů přinesený elektroodpad, ale také trpělivě a profesionálně komunikovali s mládeží a vysvětlovali řadu zajímavých jevů, řešili kvízy, rozdávali připravené popularizující letáky. Svůj stánek připravil i odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová, prodávaly se dřevěné hračky, přírodní produkty, zajímavý byl i tradiční stánek o.s. Bacrie. [celý článek]

03.06.2009, 14:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 140x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den Země 2009 zaplnil náměstí - OIK.cz

OIK.cz - ČESKÁ TŘEBOVÁ - Staré náměstí v České Třebové se 12. května zaplnilo žáky místních škol i obyvateli města, aby se zúčastnili oslav Dne Země. Pro všechny bylo připraveno mnoho stánků a pro děti soutěže, zaměřené na znalosti z oblasti ekologie a třídění odpadů. A Bacrie bylo u toho se svým řemeslným stánkem. [celý článek]

03.06.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 133x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-05: Českotřebovský kohoutek

(22. 5. - 23. 5. 2009) - V sobotu 23. května se uskutečnila, dá se říci již tradiční, podpora akce pro děti pořádané českotřebovskou městskou knihovnou v příjemném prostředí místního parku. Letošní ročník se opravdu vydařil. Sdružení Bacrie o. s. se na něm podílelo prezentací své činnosti, kterou si mohli zájemci z řad veřejnosti prohlédnout i prakticky vyzkoušet. [celý článek]

29.05.2009, 14:23;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 95x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-05: Gladius VIII. - Festival antického válečnictví a řemesel

(22. 5. - 24. 5. 2009) Píše se rok 9 našeho letopočtu a v hlubokých lesích severní Germánie pochodují tři legie pod vedením Publia Quinctilia Vara do pasti. Z lesních stínů je pozorují vzbouření germánští válečníci a zrádce se nachází dokonce i mezi Římany. [celý článek]

24.05.2009, 14:23;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 107x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-05: Tajemství Křivolického hvozdu

(15. 5. - 17. 5. 2009) - Pracovně zážitková akce zaměřená na osoby starší 15 let. Ústřední linií víkendu byl opět motiv bitvy v Teutoburském lese, díky starším účastníkům byl celý příběh herně složitější a dával každému hráči širší pole působnosti, a hlavně i prostor pro osobní projev - hráč měl svůj osud pevně ve svých rukou. Mohl se přidržet odkazu svých předků, přijmout možnosti impéria, či jednotlivě kombinovat. [celý článek]

19.05.2009, 12:21;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 104x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-05: Den Země - Česká Třebová

Den Země (12. 5. 2009) V trochu netradiční termín proběhl den země v České Třebové. Jako jedni z mnoha jsme přispěli nabídkou našich aktivit. Postavili jsme přenosnou kovářskou výheň, připravili drobnou výstavku, která provedla návštěvníky. [celý článek]

12.05.2009, 18:01;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 106x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-05: Les Teutoburský - zkáza legií

Les Teutoburský - zkáza legií (7. 5. - 10. 5. 2009) Zážitkový víkend pro děti na tématiku letošního výročí 2000 let od bitvy v Teutoburském lese. V rámci herního příběhu si mohly děti vyzkoušet jednak rozdílný způsob života, ale i rozlišný pohled na svět v rámci kontrastu Římské říše, jakožto civilizace středomoří a „barbarských“ kmenů, pravěké střední Evropy. [celý článek]

11.05.2009, 13:01;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 110x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-04: Beltine Isarno

(30. 4. - 1. 5. 2009) - Tradiční akce, s jejíž organizací jsme již v minulosti několikrát pomáhali. Jde o malý festival s výstupy hudebníků a historických skupin. [celý článek]

01.05.2009, 13:03;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 100x | Diskuze: 0 názorů

30.04.2009 - 01.05.2009 | Beltine Isarno 09

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

14.04.2009, 23:15

Článek: 2009-04: Bronz - kov našich předků

Bronz - kov našich předků (17. 4. - 19. 4. 2009) - Akci, při které se poprvé ve velké míře zkoušela tavba bronzu, se uskutečnila v Osadě Křivolík v polovině dubna. Pod vedením znalců na danou problematiku byla nejprve provedena rozvaha a diskuze nad možnými tvary pícek. Následně se pícky pro tavbu bronzu postavily z jílu a slámy. V čase, který byl nutný pro jejich vyschnutí, se do pískovce a sádry zkoušelo vyrývat budoucí formy. Celkové zhodnocení úspěšnosti projektu lze nalézt v kapitole o experimentech. [celý článek]

09.04.2009, 13:13;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 109x | Diskuze: 0 názorů

10 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26