Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


9 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Článek: Bacrie o. s. informuje - září - zpravodaj

Jistě nejeden z vás si v posledních dnech při procházce údolím Křivolického potoka směrem na Kozlov kladl otázku, cože se to tam buduje a pěstuje. Dovolte nám, abychom se nejprve představili. Jsme občanské sdružení Bacrie, které vzniklo volným uskupením přátel z Pardubického kraje převážně se zajímajících o historii a pracující s mládeží. Nyní vězte, že to co jste viděli, je nově vznikající Osada Křivolík, při jejíž výstavbě usilovně vypomáháme. Její náplní bude hlavně místo vhodné pro reprezentaci pravěkých řemesel, zážitkových víkendových pobytů pro mládež a školní exkurze a výlety, stejně tak i pro reprezentativní akce pro širokou veřejnost. [celý článek]

21.08.2009, 10:58;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 108x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Den otveřených dveří v osadě Křivolík - DDM Litomyšl

DDM - LITOMYŠL: Den otevřených bran v osadě Křivolík - Naši kolegové "pravěčáci", Kelti z o. s. Bacrie (www.bacrie.cz), nás pozvali na sobotu 6. června k nim do osady, nedaleko České Třebové. Jejich program se týkal řemesel a života v době, kdy na našem území pobývali Kelti, my jsme přivezli něco z dávnějších dob, a to z paleolitu (starší doby kamenné). [celý článek]

18.08.2009, 21:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 154x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-08: Barbarsko-římská bitva Isarno

(15. 8. - 16. 8. 2009) - V keltském městečku Isarno v Letovicích se konala tradiční akce pro širokou veřejnost. Tento ročník byl věnován výročí 2 000 let od události v Teutoburském lese. [celý článek]

15.08.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 105x | Diskuze: 0 názorů


Článek: 2009-08: Křivolík potřebuje hrdiny

(9. 8. - 14. 8. 2009) - V uplynulém týdnu se na Osadě Křivolík konal menší pracovní tábor - Křivolík potřebuje své hrdiny. Celková účast dva hrdinové a jedna hrdinka :-) Celý tábor nám bohužel počasí nepřálo a tak se na osadě udělalo jen pár drobných věcí. Například nové odpadkové koše, celkový úklid a optické zvětšení osady vysekáním plevele a ostružiní, kůly na střechu srubu apod. Opět se testovala chlebová pícka - pekli jsme několik kusů pizzy (není to sice dobový pokrm, ale nám chutná). [celý článek]

15.08.2009, 10:58;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 102x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-08: Dlouhá cesta k monoxylu

(8. 8. 2009) - Naši přátelé ze sdružení Boii o. s. (www.boii.cz) letos pořádají workshopový tábor zaměřený převážně na výrobu monoxylu. Tábor se odehrává na louce u Přemilova u Horního Bradla. Více informací na adrese: http://keltove.webzdarma.cz/. A tak jsme se za nimi na jedno odpoledne vydali, abychom je nejen podpořili morálně, ale i trochu pomohli s dlabáním. Navíc jsme načerpali určité poznatky, které využijeme při stavbě vlastního monoxylu v příštím roce. [celý článek]

08.08.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 115x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-08: Polozemnicování

(5. 8. - 6. 8. 2009) - Akce s podivným názvem si stanovila za hlavní cíl především pokračování na stavbě polozemnice. Bohužel se nás nesešlo dostatek na to, abychom vůbec s prací započali. Aspoň, že večerního grilování se zúčastnilo lidí dost. Druhý den se tak trochu pohnulo se střechou nad keramickou pecí, která byla vázáná z rákosových došek. Jen samotná příprava jedné došky je velmi časově náročná. V lese se dále připravovaly kůly na srub. [celý článek]

07.08.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 105x | Diskuze: 0 názorů


09.08.2009 - 14.08.2009 | Křivolík potřebuje hrdiny

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

06.08.2009, 20:14

02.10.2009 - 04.10.2009 | Ve stínu Pravěku

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.08.2009, 11:17

21.08.2009 - 23.08.2009 | Víkend archeologických technologií

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.08.2009, 11:06

19.08.2009 - 20.08.2009 | Křivolický Lughnasad

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.08.2009, 10:57

05.08.2009 - 06.08.2009 | Polozemnicování

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.08.2009, 10:49

Článek: Objevují tajemství Křivolíku - Deník.cz

DENIK.CZ - Česká Třebová - /OBRAZEM/ Tajemství Křivolického hvozdu a života dávných předků odhalují v těchto dnech příznivci experimentální archeologie. Sdružení Bacrie, které nedaleko České Třebové buduje osadu Křivolík, v ní pořádá tábor. Účastníci si mohou vyzkoušet činění kůží, výrobu dřevěného uhlí v milíři, výrobu keramiky, vaření „pravěkého“ piva nebo stavění polozemnice a další aktivity. [celý článek]

03.08.2009, 20:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 279x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Ve Ville Nově se tavil bronz - Deník.cz

DENIK.CZ - Uhřínov pod Deštnou - Táhlé dunění v devět hodin v sobotu ráno oznámilo, že se zahajuje tavení bronzu v peci v areálu středověkého skanzenu ve středisku experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Uhřínovský skanzen spolupracuje pravidelně s občanským sdružením Bacrie, zabývajícím se pravěkými technologiemi. [celý článek]

03.08.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 155x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-08: Lughnasad Nasavrky

Lughnasad Nasavrky (31. 7. - 2. 8. 2009) V krajině Železných hor nad řekou Chrudimkou stálo v 1. stol. př. n. l. keltské hradiště, dnes známé jako České Lhotice. O to, aby toto kulturní dědictví Keltů zcela nezaniklo se stará ve spolupráci s nedalekou obcí Nasavrky především občanské sdružení Boii. [celý článek]

02.08.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 112x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-07: Tábor Hvozd Křivolický

(21. 7. - 31. 7. 2009) - Stejně jako v loňském roce jsme při příležitosti letních prázdnin osídlili Osadu Křivolík na deset dnů letním táborem pro dobrovolníky. Tábor byl otevřený, a tak kdokoliv mohl přijít byť, i na jeden den. Pobýt s námi, přespat v plátěných dobových stanech, ochutnat skromné občerstvení a pomoci při budování polozemnice. Ale nepředbíhejme. [celý článek]

30.07.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 109x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-07: Víkend archeologických technologií

Víkend „archeologických“ technologií (18. 7. - 19. 7. 2009) Sdružení Villa Nova Uhřínov, uspořádalo setkání věnované obecně starým technologiím, tedy veškerým zaniklým nebo zanikajícím řemeslům. Bylo určeno jak výměně zkušeností účinkujících, tak turistů. Nejspíš kvůli deštivému počasí se zde objevili místní obyvatelé středověké vesnice, skupinka lučištníků a Bacrie o. s. Ze stejného důvodu jsme měli obavy o návštěvnost diváckou, která byla první den opravdu mizivá. Odměnou za vytrvalost, nám byl den následující, kdy přišlo na tři sta turistů. Naším hlavním prezentovaným řemeslem bylo odlévání bronzových předmětů. Nejtěžším úkolem bylo postavit pec v deštivém počasí, které bránilo jejímu vysychání. Pojali jsme tedy první den, kdy nechodilo příliš návštěvníků, hlavně jako čas pro přípravu a vysoušení pece. Díky tomu mohla být druhý den plně funkční. Technologii jsme měli již vyzkoušenou. Mohli jsme si proto dovolit zkoušet alternativy. Například použít místo ploché části formy štípanou desku z tvrdého dřeva. Dřevo při styku s tekutým bronzem zuhelnatí, ale příliš jej neubude. Proto je možné jej použít. Jako doplňkové aktivity jsme použili broušení kamenných seker. Zpracování rohoviny a parohoviny. O akci vyšel článek v Orlických Novinách (Deníky). My ji hodnotíme jako úspěšnou. Ještě tentýž rok se podle stejného schématu konala další akce, kde již byla účast z řad technologů a řemeslníků vyšší. [celý článek]

19.07.2009, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 101x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Charakteristika jednotlivých druhů dřev

Charakteristika jednotlivých druhů dřev - smrk, borovice, modřín, ořech, třešeň, hrušeň, švestka, akát, jasan, dub, habr, buk, javor, bříza, lípa, olše, topol. [celý článek]

10.07.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 180x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-07: Orcynia silva (stavba pece)

(10.7. - 13. 7. 2009) - Prodloužený červencový víkend byl plně věnován tématu stravy a jídla v pravěku. Pro mladé dobrovolníky byla v pátek večer připravena malá neformální přednáška o možnostech stravy a úpravy pokrmů v pravěkém období. Zbylé dny již byly plně v duchu výstavby chlebové pece. V sobotu byl postaven z kamenů základ pece, neděle pak byla zaměřena na výrobu nepálených cihel tzv. vepřovic. V pondělí byla zhotovena proutěná kostra a z vepřovic vystavěna kopule pece. Všichni se již těšili, až ji na blízkém táboře použijeme k výrobě placek a pečiva. [celý článek]

07.07.2009, 18:01;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 107x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Osada Křivolík - Fearn blog

FEARN BLOG - Kousek od České Třebové leží "keltská" osada Křivolík. Je to osada, kam se sjíždí nadšenci, kteří si rádi hrají a které zajímá historie a hlavně to, co a jak naši předci vyráběli, stavěli nebo pěstovali. Zatím je osada ve výstavbě a asi ještě dlouho bude, ale vzniká tu muzeum a centrum experimentální archeologie. [celý článek]

03.07.2009, 00:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 707x | Diskuze: 0 názorů

09.10.2009 - 11.10.2009 | Festival Živého Pravěku

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.06.2009, 19:38

9 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26