Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


8 / 26    1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Článek: 2009-10: Brontíci po Festivalu

Brontíci po Festivalu (16. 10. - 18. 10. 2009) Jelikož nám počasí na Festivalu při úklidových pracích nepřálo sklidit i mokré stany, které by bohužel složené zahnili (nemáme velké prostory na jejich usušení), nechali jsme je postavené na Osadě. Kdo to však mohl tušit, že naši republiku přepadne sněhová kalamita, kterou nikdo nepamatuje. Oba stany se pod tíhou nečekaného přívalu sněhu (30cm) povalily a bohužel se na několika místech roztrhly padajícími úlomky větví z okolních stromů. [celý článek]

17.10.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 104x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Jedinečná cesta do pravěku - Deník.cz

Česká Třebová - /OBRAZEM/ Experimentální archeologické středisko v Křivolíku připravilo již třetí zajímavou akci.Festival živého pravěku se uskutečnil v sobotu v osadě Křivolík, experimentálním archeologickém středisku nedaleko České Třebové. I navzdory nepřízni počasí našlo cestu na tuto výjimečnou akci mnoho desítek zájemců o problematiku života našich předků. [celý článek]

12.10.2009, 11:24;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 103x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Festival Živého Pravěku - zpravodaj

Při procházce údolím Křivolického potoka směrem na Kozlov nemůžete minout pravěkou osadu kterou založilo občanské sdružení Bacrie, které vzniklo volným uskupením přátel z Pardubického kraje převážně se zajímajících o historii a pracující s mládeží. Je to vznikající Osada Křivolík, která je vhodným místem pro prezentaci pravěkých řemesel, zážitkových víkendových pobytů pro mládež a školní exkurze a výlety, stejně tak i pro reprezentativní akce pro širokou veřejnost. [celý článek]

10.10.2009, 18:18;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 115x | Diskuze: 0 názorů


Článek: 2009-10: Festival živého pravěku

Festival živého pravěku (10. 10. 2009) V sobotu 10. 10. 2009 ožila Osada Křivolík u České Třebové pravěkými řemesly. Naše sdružení Bacrie zde uspořádalo pro širokou veřejnost Festival živého pravěku. Ačkoliv nebylo příliš vlídné počasí, našlo si cestu údolím Křivolického potoka až na Osadu přes tři sta návštěvníků a mládeže. Pro děti zde byla přichystána zábava ve formě vyplňovaček a kvízu. Samozřejmě nechyběla ani možnost si v rámci her vyzkoušet mnohá řemesla - mletí mouky na žernovu (dva kameny diskového tvaru) a pečení placek v chlebové pícce, výroba šperků z drátků, tkaní na vertikálním stávku, hod kopím či tvorba z hlíny na hrnčířském kruhu apod. [celý článek]

10.10.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 113x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-10: Návštěva žáků ZŠ Praktické

(6. 10. 2009) - V úterý 6. 10. proběhl v naší pravěké osadě dopolední program pro žáky Základní školy praktické z České Třebové. Již cestou k osadě náhodně potkali lovce, který je vtáhl do příběhu. Děti byly rozděleny do kmenů po pěti a musely si zvolit náčelníka, vymyslet si název a vyvolit si zvíře, které je posvátné pro jejich kmen. [celý článek]

08.10.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 117x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Osada Křivolík otevře brány - Deník.cz

Osada Křivolík, muzeum v přírodě a zároveň experimentálně archeologické centrum, znovu otevře své brány. V sobotu zvou veřejnost jeho obyvatelé, kteří se zabývají obdobím od doby železné po raný středověk, na Festival živého pravěku. [celý článek]

06.10.2009, 10:59;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 105x | Diskuze: 0 názorů


Článek: 2009-10: Brontosaurus ante portas!

(3. 10. - 5. 10. 2009) - První říjnový víkend byl plně v duchu příprav Festivalu živého pravěku. V rámci příprav nám přijeli pomoci hlavně členové hnutí Brontosaurus převážně ze základního článku Fénix. Ač byl víkend spíše v pracovním duchu, i tak byla spousta prostoru pro prezentaci života našich předků a zkoušení pravěkých technologií při práci s replikami pravěkých nástrojů. Za víkend se stihlo opravdu hodně práce. Všem zúčastněným za to patří velký dík. [celý článek]

05.10.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 110x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-09: Dort pro Brontosaura

(25. 9. - 27. 9. 2009) - Hnutí Brontosaurus oslavilo v tomto roce 35 let od data svého vzniku. A aby se jednalo o velkolepou oslavu, pronajalo si celý skanzen Modrá u Velehradu. Naše sdružení Bacrie bylo pozváno, aby po celé tři dny bavilo účastníky nejen zajímavými přednáškami o pravěku, ale především abychom měli na starost rukodělné dílny se zaměřením na dávná období s využitím původních nástrojů. [celý článek]

27.09.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 107x | Diskuze: 0 názorů

16.10.2009 - 18.10.2009 | Ve stínu stromů

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.09.2009, 23:09

27.11.2009 - 29.11.2009 | SG odvrácená strana

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.09.2009, 23:03

21.11.2009 - 22.11.2009 | Seminář štípání pazourku

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.09.2009, 22:53

06.11.2009 - 08.11.2009 | Konference "Rekonstrukce a experiment v archeologii"

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.09.2009, 22:48

06.10.2009 | exkurze ZŠ praktická

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.09.2009, 22:35

19.09.2009 - 20.09.2009 | Pracovní víkend A

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

16.09.2009, 21:46

Článek: 2009-08: Dětský den - Isarno Letovice

(30. 8. 2009) - Poslední srpnový víkend je každoročně v Keltském skanzenu Isarno věnován dětem. Letošní dětský den jsme se rozhodli podpořit a pomoci našim přátelům z Isarna s pořádáním této akce. Dětem jsme uchystali úvodní program, který je od nejstaršího pravěku přivedl až do dob Keltů. [celý článek]

30.08.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 107x | Diskuze: 0 názorů

11.09.2009 - 13.09.2009 | Barbarské hody Isarno

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

28.08.2009, 16:35

29.05.2010 | Českotřebovský kohoutek 2010

Tradiční podpora akce městské knihovny Česká Třebová v parku Javorka.

Pro více informací klikni!

28.08.2009, 16:28

28.08.2009 - 30.08.2009 | Isarno - dětský den

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

25.08.2009, 17:12

Článek: 2009-08: Víkend archeologických technologií II.

(22. 8. - 23. 8. 2009) - Sotva jsme se stihli doma vykoupat a už jsme šupem spěchali na další akci. Tentokráte se jednalo o propagaci pravěkých řemesel ve středověkém skanzenu Villa Nova u Uhřínova poblíž Rychnova nad Kněžnou. Návštěvníkům se tak naskytl pohled a možnost porovnat rozdíl v technologiích období, které dělí více jak 1000 let. [celý článek]

23.08.2009, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 113x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2009-08: Lughnasad Křivolík

Lughnasad Křivolík (19. 8. - 21. 8. 2009) V poledne 19. 8. započala oslava svátku Lughnasad v Křivolíku dle křivolické tradice - prací. Podařil se jí ohromný kus - vysekala se další část mýtiny u osady a osada se teď tváří jako mnohem větší místo než dříve. K celkovému vzhledu a vylepšení jistě pomohl i velký úklid. [celý článek]

21.08.2009, 10:58;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 108x | Diskuze: 0 názorů

8 / 26    1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26