Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


5 / 26    1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Článek: Monoxyl

Řeka je živel, který ničí i živí. V pravěké krajině byly vodní toky důležitými spojnicemi a kromě rybolovu, sloužili i k cestování a obchodním kontaktům. Od střední doby kamenné (8000 l. př. n.l.) máme doložen nejstarší a nejjednodušší typ lodi- monoxyl. Taková loď z jednoho kmene vzrostlého stromu, vydlabaná a upravená zvládala plavbu na stojaté i tekoucí vodě, ale největší monoxyly mohly běžně zvládat i mořskou příbřežní plavbu. [celý článek]

06.06.2010, 23:25;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 325x | Diskuze: 0 názorů

09.08.2010 - 12.08.2010 | Křiolický Lughnasad

Tradiční letní akce, pojímaná jako prázdninové setkání všech přátel Bacrie . Oslava léta, přátelství a možná i úrody - když vzejde:)

Pro více informací klikni!

03.06.2010, 15:01

09.07.2010 - 15.07.2010 | Lovci a sběrači

stavba tábořiště lovců pro natáčení dokumentu pro muzeum Dolní Věstonice

Pro více informací klikni!

03.06.2010, 14:50


Článek: Setkání se studánkami a prameny a s pravěkem - Zpravodaj ČT

Setkání se studánkami a prameny a s pravěkem - v sobotu 12. června se vydáme v 10:00 od firmy LDM na Litomyšlské ulici do údolí potoka Křivolík. Zastavíme se u několika studánek, prohlédneme si i prameny, které potok napájejí. Cílem putování bude Muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum Osada Křivolík. Čeká nás zde bohatý program. Vodu na cestě nalezneme, ale nějaké jídlo si vezměte s sebou. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko a Bacrie [celý článek]

28.05.2010, 00:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 114x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Putovali za kohoutem po nové trase - Deník.cz

Putovali za kohoutem po nové trase - Č. Třebová - Pěší i cyklotrasy tradičního Putování za třebovským kohoutem o víkendu přilákaly celkem 847 účastníků. Novinkou letošního ročníku byla nedělní šestikilometrová trasa, která procházela údolím Křivolického potoka k pravěké osadě Křivolík (na snímku Michala Horáka), kterou již několik let vytváří občanské sdružení Bacrie. Po prohlídce areálu trasa pokračovala výstupem až k rozhledně na Kozlovský kopec a ke společnému cíli u turistické chaty Maxe Švabinského. [celý článek]

25.05.2010, 11:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 138x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Bacrie informuje - červen 2010 - Zpravodaj

Bacrie o.s. informuje - V Křivolíku opět ožije Pravěk - Pravěká osada Křivolík bude v červnu opět několik dní zaplněna pravěkým životem. Nejdříve 12. června to budou Brány otevřené, které návštěvníky pozvou zpátky do pravěkého života jedné osady. V Křivolíku bude možno spatřit různé řemeslné techniky a práce spojené s příchodem léta. [celý článek]

24.05.2010, 08:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 126x | Diskuze: 0 názorů


Článek: Brány otevřené 2010

Akce zahajující letošní sezonu v Pravěké osadě Křivolík. Ukázky řemesel a technologií našich pravěkých předků. Program pro děti. Prohlídka osady s průvodci. Vstupné dobrovolné. [celý článek]

21.05.2010, 07:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 212x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Seminář technologie barevné metalurgie 17.- 19. 5. 2010

V sobotních ranních hodinách padal na osadu Křivolík vydatný déšť, naštěstí právě kolem desáté hodiny, kdy měl technologický seminář začít, se ukázalo, že nás bohové přeci jenom mají rádi a pršet přestalo. V průběhu dne se obloha vyjasnila a vysvitlo i slunce, takže k metalurgickým experimentům s tavbou bronzu v pravěké peci jsme měli skutečně ideální podmínky. [celý článek]

18.05.2010, 12:00;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 219x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Bacrie o. s. informuje - květen 2010 - zpravodaj

Minulý článek o naší stavbě monoxylu (dlabané lodi z jednoho kusu kmene stromu) sklidil velký mediální úspěch. Nejen, že vyšel i v dalších novinách (Orlickém Deníku), ale zaujal i redaktorku Českého rozhlasu Pardubice, která nás při práci navštívila. Vznikl tak čtyřminutový pořad vysílaný i na stanici Radiožurnál. Redaktorku činnost nadchla a též si práci s replikami seker okusila. [celý článek]

27.04.2010, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 145x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Dlabání monoxylu - Český rozhlas Pardubice

1. 4. 2010 - Dlabání monoxylu a rozhovor pro Rozhlas.cz [celý článek]

25.04.2010, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 114x | Diskuze: 0 názorů

24.05.2010 | Živý pravěk pro nejmenší

Přiblížení pradávného světa našich předků nejmenším.

Pro více informací klikni!

22.04.2010, 13:42

11.05.2010 | Den Země Česká Třebová 2010

Podpora akce Den Země. Ukázky technologií a umu našich předků.

Pro více informací klikni!

22.04.2010, 13:14

Článek: Doba Bronzová - seminář

Dobrý den,zveme vás i vaše přátele na připravovaný víkend, který zaměříme na tavbu bronzu a činností s tím spojených. Akce se bude konat na osadě Křivolík 8.- 9. května (více viz. plakát v příloze). Je možno přijet již v pátek. Doufáme, že tato příležitost osloví co největší okruh příznivců experimentování a bude možno tak posoudit různé techniky a zkušenosti z různých koutů republiky. Zvaní jsou odborníci i laikové, kteří chtějí se něco více dozvědět o pravěkých technologiích. Samozřejmě nejvíce jsou vítáni experimentátoři, kteří se aktivně zapojí vlastní ukázkou, nebo krátkým příspěvkem. [celý článek]

07.04.2010, 09:00;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 171x | Diskuze: 0 názorů

23.05.2010 | Putování za Českotřebovským kohoutem

Podpora akce klubu Českých turistů, představení činnosti Bacrie o.s.

Pro více informací klikni!

02.04.2010, 22:43

Článek: Staví repliku pravěkého monoxylu - Denik.cz

Experimentálně-archeologické centrum - osada Křivolík - se pomalu probouzí ze zimního spánku. Jeho "obyvatelé", členové občanského sdružení Bacrie, v rámci experimentu replikami seker kácí pahýly stromů, které jsou pozůstatky nečekaného přívalu sněhu loni v říjnu. "V naší výbavě jsou již ve značném počtu zastoupeny bronzové, kamenné, ale i rané železné sekery. Časy kácení, včetně šířky kmenů, těmito sekerami dlouhodobě zaznamenáváme," dodal k experimentu David Maršálek. [celý článek]

27.03.2010, 21:42;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 134x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Bacrie informuje - duben 2010 - Zpravodaj

Sníh již ustupuje ze všech koutů České Třebové, a tak i Pravěká osada Křivolík v následujících dnech začne opět ožívat. Prozatím se nám daří v rámci experimentu kácet pahýly stromů, které napáchal podzimní nečekaný příval sněhu, a to replikami seker. V naší výbavě jsou již ve značném počtu zastoupeny bronzové, kamenné, ale i rané železné sekery. Časy kácení včetně šířky kmenů těmito sekerami dlouhodobě zaznamenáváme (první výsledky jste se mohli dočíst v listopadovém čísle Zpravodaje). monoxyl. [celý článek]

27.03.2010, 21:37;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 141x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Historická keramika na prodej

Keramika - Výroba a prodej replik pravěké keramiky - Keramika vytáčená na hrnčířském kruhu z volné ruky a pálená v elektrické, nebo zakuřovaná v polní peci. Vyrábím keramiku podle výkresů, fotografií a zboží z mé nabídky. Keramika není glazovaná, není tedy 100% nepropustná. Ceny výrobků z nabídky se pohybují kolem 250 - 500 Kč podle jejich velikosti a náročnosti. [celý článek]

18.03.2010, 14:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 1026x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Vinuté keltské korálky na prodej

Vinuté korálky - Výroba a prodej keltských vinutých korálků - Ruční výroba - Korálky vinuté nad kahanem ze skleněných tyčí Moretti - Ceny se pohybují kolem 40 - 90 Kč podle velikosti korálku. Na žádost i výroba podle předlohy a přání. [celý článek]

18.03.2010, 13:33;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 2682x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Vinuté keltské korálky

Vinuté korálky - Výroba a prodej keltských vinutých korálků - Ruční výroba - Korálky vinuté nad kahanem ze skleněných tyčí Moretti - Ceny se pohybují kolem 40 - 90 Kč podle velikosti korálku. Na žádost i výroba podle předlohy a přání. [celý článek]

18.03.2010, 12:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 136x | Diskuze: 0 názorů

20.07.2010 - 30.07.2010 | Tábor Hvozd Křivolický 2010

Letošní tábor pojmeme plně v duchu stavby domu s doby římské tzv. polozemnice. Nabízíme přátelský kolektiv, možnost vyzkoušet si práci s replikami pravěkých nástrojů, ochutnat dobovou kuchyni našich předků a odpočnout si od přetechnizovaného světa v krásné přírodě křivolického hvozdů.

Pro více informací klikni!

03.03.2010, 17:28

5 / 26    1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26