Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


22 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26

Článek: Keramika točená na hrnčířském kruhu

potřebný kus připravené hlíny ztvaruji do hrudky - hrudku nahodím do středu roztočeného kruhu - zapřu lokty o pánevní kosti a dlaněmi stlačuji hlínu do středu - vycentruji ji za otáčení kruhu - jedním palcem vytvořím ve středu jamku a druhým kontroluji tvar [celý článek]

17.12.2006, 23:03;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 419x | Diskuze: 0 názorů

24.12.2006 | Vánoční krmení divých sviní

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

14.12.2006, 13:18

Článek: Ozdobné pásky a tkalcovský stav

Výroba textilií, tedy zpracování přírodních vláken za cílem výroby oděvů, je dokázána již v mladší době kamenné. Během přechodu člověka z kočovného na usedlejší způsob života, tedy na začátku neolitu, se objevují první doklady o dovednosti zpracování přírodních vláken na textil. [celý článek]

26.11.2006, 18:27;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 595x | Diskuze: 0 názorů


Článek: Francie 2006

V rámci výměnného pobytu se studenty gymnázia v malém městečku na severu Francie - Bitche, který proběhl ve dnech 13. - 21. 10. 2006, jsem navštívila Evropský kulturní park Bliesbruck-Reinheim, na francouzsko-německých hranicích. [celý článek]

26.11.2006, 18:25;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 165x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Film v České Televizi: Střípky času - Keltové

Film v České Televizi: Střípky času - Keltové Ve čtvrtek 7. září od 16.05 na ČT2 se bude vysílat další z dokumentů o životě Keltů. Střípky času - Keltové Zdánlivé historické maličkosti Keltové - národ, který žil na českém území asi mezi léty 400 před n. l. až do přelomu letopočtu... [celý článek]

26.11.2006, 18:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 168x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Film v České Televizi: Stopy Keltů

Film v České Televizi: Stopy Keltů V sobotu 27. května a v pátek 2. června 2006 se v České televizi vysílá dokument Náš venkov s názvem Stopy Keltů. Záběry pro tento dokument se mimo jiné natáčely také v Osadě Keltů v Prášilech, v keltském archeoparku Gabreta, na festivalu Beltine, apod... [celý článek]

26.11.2006, 17:57;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 193x | Diskuze: 0 názorů


Článek: 12 - stany

Dobové oděvy a zbraně 12. - stany 1 - zemědělské náčiní, 14. století 2 - truhlářské a kovářské náčiní14... [celý článek]

26.11.2006, 17:55;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 194x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 11- vozy a postroje

Dobové oděvy a zbraně 11. - vozy a postroje 1 - káry z roku 1405, 2) selský vůz z 2. poloviny 15. století 2 - vozy z 15.-16... [celý článek]

26.11.2006, 17:54;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 233x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 10 - postroje

Dobové oděvy a zbraně 10. - postroje 1 - správný sed středověkého jezdce 2 - 1) sedlání z bible Václava IV., 2) sedlo z 2.poloviny 14... [celý článek]

26.11.2006, 17:53;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 310x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 9 - korouhve

Dobové oděvy a zbraně 9. - korouhve 1 - 1) praporec okolo roku 1380, 2) praporec před rokem 1420, 4) korouhev po roce 1420, 5) korouhev z počátku 15... [celý článek]

26.11.2006, 17:52;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 209x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 8 - palné zbraně

Dobové oděvy a zbraně 8. - palné zbraně 1 - ručnice ze 14. století 2 - ručnice 14.-15... [celý článek]

26.11.2006, 17:51;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 306x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 7 - střelné zbraně

Dobové oděvy a zbraně 7. - střelné zbraně 1 - luk a šíp 2 - 1) střelba z kuše, napínání kuše 2) anglickým rumpálem, 3) německým heverem, 4) pásovým hákem ... [celý článek]

26.11.2006, 17:50;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 268x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 6 - chladné zbraně

Dobové oděvy a zbraně 6. - chladné zbraně 1 - meče z 1. poloviny 14... [celý článek]

26.11.2006, 17:49;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 428x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 5 - štíty

Dobové oděvy a zbraně 5. - štíty 1 - 1) štít Edvarda III.. 1327-1337, 2) italský štít z poloviny 15.století, 3) italský štít z poloviny 15... [celý článek]

26.11.2006, 17:48;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 201x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 4 - občanský oděv

Dobové oděvy a zbraně 4. - občanský oděv 1 - postavy urozených žen, 1320 2 - postavy urozených žen ... [celý článek]

26.11.2006, 17:47;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 671x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 3 - přilbice

kolem 1350, 2) kolem roku 1375, 3), 4) kolem roku 1380, 5) počátek 15... [celý článek]

26.11.2006, 17:47;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 336x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 2 - bojové oděvy

43 - jezdec z roku 1433-1435 44 - kroj Jana Žižky 45 - husitský bojovník 46 - 1) zbrojnoš z let 1350-1355, 2) rytíř po roce 1461 47 - rytíři z 2. poloviny 14. století 48 - rytíři v prošívanici, 2. polovina 14. století 49 - rytíř z 2. poloviny 14. století 50 - rytíři z 2. poloviny 14. století 51 - 1) rytíř, 2) rytíř z roku 1420 [celý článek]

26.11.2006, 17:45;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 445x | Diskuze: 0 názorů

Článek: 1 - bojové oděvy

postavy žoldnéřů kolem roku 1350, odění rytíře z let 1373, postava zbrojnoše kolem roku 1380, svatý Václav z roku 1385 .. [celý článek]

26.11.2006, 17:38;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 241x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Skotsko 2006 - 3D

Zkoušel jsem trochu experientovat a fotit 3D fotografie. K pozorování potřebujete Speciální 3D brýle. Pořiďte si je, ten zážitek opravdu stojí za to. [celý článek]

26.11.2006, 17:34;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 636x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Skotsko 2006 - panoramata

Jak již bylo v knize návštěv avizováno, vydali jsme se, Tonča a Marek, za prací do Skotska. Do země zaslíbené ovcím, zemědělství a neméně známému moku. Naše kroky opět vedly na jednu menší farmu, kde jsme strávily pekelné 2 měsíce coby sběrači ovoce - jahody, maliny, rybíz, angrešt .. [celý článek]

26.11.2006, 17:15;  | Zapsal: TončaPřečteno: 153x | Diskuze: 0 názorů

22 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26