Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


21 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26

Článek: O tvaru a technice výroby štítů římské armády

Štít (scutum) v používání vojáky římské republiky měl prohnutý oválný tvar 120 cm vysoký/ 75 cm široký. Vyráběn byl ze dvou vrstev dřeva slepených k sobě a potažených plátnem a navrchu jemnou a pružnou telecí kůží. Na štít se používalo vcelku velké množství kovu- bronzu nebo železa. Zaprvé to byla uprostřed štítu železná puklice, která chránila horizontální držadlo štítu a dálšími kovovými prvky bylo okování vrchní a spodní strany štítu. [celý článek]

07.03.2007, 23:38;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 807x | Diskuze: 0 názorů

10.03.2007 - 11.03.2007 | budování E-A centra

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

26.02.2007, 11:51

03.03.2007 - 04.03.2007 | budování E-A centra

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

26.02.2007, 11:45


28.04.2007 | Pravěké dny na hradě Točníku

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

26.02.2007, 11:32

25.02.2007 | Akce Křivolík

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.02.2007, 20:46

Článek: Veřejný dopis pro Bacrii a její příznivce

Zdravím lid z kmene Bacrie, jejich přátele a zájemce o spolupráci, jistě jste postřehli, že v tomto roce by mělo začít fungovat o.s. Bacrie, tedy "na ostro" začít plnit své cíle. Bylo by dobré uvědomit si, co vlastně chcete a očekáváte od sdružení. To se netýká pouze zakládajících členů, ale i ostatních příznivců a možných zájemců o vstup či spolupráci. [celý článek]

21.02.2007, 17:08;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 218x | Diskuze: 0 názorů


Článek: Isarnské Rákosování - 10. 2. 2007

Této brigády v Letovicích se zúčastnili: Kosák, Zoro, Tonda. Pracovalo se při sběru rákosu na pokrývání střech ve skanzenu Isarno. Sbírání komplikovala nezamrzlá bažina na které rákos stál a hustý travinný podrost, což zpomalovalo práci. Počasí k nám bylo přívětivé a ani nepršelo. [celý článek]

11.02.2007, 10:06;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 161x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Oslava Imbolc 2007 a výroba štítů

Letošní Imbolc byl akcí v podstatě výroční, protože a jelikož přesně před rokem právě tento svátek zahájil veškeré další události spojené s Bacrie. Sešli jsme se v 18:00 doma u "Kosáků", rodiče totiž odjeli na dovolenou - tak proč to nevyužít. Sešlo se nás osm: Bára, Elfka, Elis, Kosák, Pinďa, Skipper, Tonča a Tonda. [celý článek]

06.02.2007, 15:43;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 177x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Lovci mamutů - Praha 2007

Na podpisové akci jsme si řekli, že bychom mohli zajet kouknout na výstavu Lovci mamutů do Národního muzea. Zaprvé tam nikdo z nás ještě nebyl a zadruhé se sluší navštívit příbuzné, i když vzdálené několik tisíciletí. [celý článek]

05.02.2007, 22:31;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 184x | Diskuze: 0 názorů

15.06.2007 - 17.06.2007 | Svatobor

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

05.02.2007, 11:20

18.05.2007 - 20.05.2007 | Dny živé archeologie

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

05.02.2007, 11:18

29.04.2007 - 01.05.2007 | Beltine

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

05.02.2007, 11:15

11.02.2007 | kácení stromů

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

05.02.2007, 11:12

10.02.2007 | Rákosování Isarnské

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

05.02.2007, 11:09

Článek: Spřádání vlny

Samotnému spřádání předchází důkladná příprava surové vlny. Jistě se vyplatí, protože čím lépe si ji zpracujete, tím lépe (a především rychleji) vám pak půjde konečná tvorba nití. [celý článek]

24.01.2007, 21:41;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 358x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Podpis stanov

V jednu lednovou sobotu, když se zima stále ještě nehlásila ke slovu, ale vítr hvízdal kolem uší a strhával vlasy do obličeje, sešlo se v Třebové několik lidí k podepsání stanov sdružení. [celý článek]

21.01.2007, 22:41;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 331x | Diskuze: 0 názorů

26.01.2007 - 27.01.2007 | Isarnské rákosování

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.01.2007, 21:23

03.02.2007 - 04.02.2007 | Imbolc

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.01.2007, 13:52

20.01.2007 | Podpis stanov

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

17.01.2007, 15:56

02.02.2007 | Výstava Lovci mamutů

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

15.01.2007, 19:43

21 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26