Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


20 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26

30.07.2007 - 05.08.2007 | Střílení Kuptáků

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

21.05.2007, 15:26

Článek: členská trička

Tak konečně je to tady ... dlouho očekávané ... dlouho připravované ... dlouho.... [celý článek]

16.05.2007, 22:01;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 224x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Barvení textilu pomocí rostlin

Barvení provází lidstvo od nepaměti nejspíše už od výroby prvních textilií, kdy se jim člověk snažil vtisknout barvy okolní přírody... [celý článek]

16.05.2007, 08:14;  | Zapsal: KosákPřečteno: 1156x | Diskuze: 0 názorů


Článek: Podmínky living history

Pro každou skupinu i jednotlivce, který se snaží ukazovat historii, by mělo platit, že to musí dělat zodpovědně a hlavně naplno. Z toho vyplývá i fakt, že pokud jsem na nějaké akci, kde jsem jako účastník, měl bych se snažit ničím nenarušovat obraz dané historické doby. Od čapky na hlavě až po láhev s pitím. [celý článek]

15.05.2007, 16:50;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 274x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Keltský skanzen ISARNO - v zimě i v létě (fotogalerie)

Zajímavá fotogalerie keltského skanzenu Isarno - Letovice. Už jsme měli možnost jej navštívit několikrát a pokaždé s fotoaparátem. Jistě za zajímavé patří fotografie zimní - ty se jen tak nenajdou. Byly pořízeny na brigádě, při které družina Bacrie pomáhala těžit rákos na nové střechy. Aktuálně 32 unikátních fotek! [celý článek]

14.05.2007, 06:00;  | Zapsal: TončaPřečteno: 311x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Naší inteligenci prý ovlivňuje gen, který lidé zdědili od neandrtálců

Naší inteligenci prý ovlivňuje gen, který lidé zdědili od neandrtálců... [celý článek]

13.05.2007, 07:08;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 242x | Diskuze: 0 názorů


Článek: Nejsme už lovci, tloustneme

Nejsme už lovci, tloustneme..aneb co jsme zdědily po předcích.. [celý článek]

12.05.2007, 08:05;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 165x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Vzácný objev ve Španělsku

Španělští archeologové slaví. Našli totiž milion let starý kel a stoličky vzácného mamuta... [celý článek]

11.05.2007, 19:05;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 153x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Štípaná industrie kultury se šňurovou keramikou

Štípaná industrie kultury se šňůrovou keramikou... [celý článek]

10.05.2007, 18:41;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 244x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Dny živé archeologie 19-20.5. 2007 - Všestary

Dny živé archeologie 2007 v centru experimentální archeologie Všestary .. výroba a výpal pravěké keramiky .. tavba bronzu .. ukázka pravěkého zemědělství .. výroba textilu .. příprava mazanice s možností umazání .. a mnoho dalšího ... [celý článek]

08.05.2007, 22:22;  | Zapsal: KosákPřečteno: 293x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Svatobor 2007 - program

Třetí ročník akce SVATOBOR, jež se tradičně koná v usedlosti Isarno v Letovicích, má tentokrát nové rozměry, rozměry festivalu. Letos budete v centru dění již od pátečního odpoledne až do neděle a po celou dobu Vás čeká bohatý zábavný i naučný program. [celý článek]

27.04.2007, 06:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 549x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Centrum experimentální archeologie - Všestary

Skanzen, archeopark, pravěká vesnička... oficiální název však Centrum experimentální archeologie Všestary, zkráceně CEA Všestary. Jedná se o modelovou stavební konstrukci pravěkého sídelního areálu ojedinělá na našem území. Vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií... [celý článek]

25.04.2007, 22:12;  | Zapsal: KosákPřečteno: 3729x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Keltský skanzen ISARNO - program 2007

Program na rok 2007 - článek bude během roku aktualizován díky našemu přímému napojení na majitele. Takže u nás najdete vždy zaručeně čerstvé a oficiální informace. [celý článek]

24.04.2007, 14:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 406x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Hrad Litice

Strmé svahy kopců v podhůří Orlických hor dávaly na sklonku 13.století nově zakládaným gotickým hradům výhodnou strategickou polohu. Na vysokém ostrohu obtékaném širokým obloukem řeky Divoké orlice vznikl před rokem 1300 hrad rodu Drslaviců... [celý článek]

19.04.2007, 17:27;  | Zapsal: KosákPřečteno: 239x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Tulejová dláta

Jedná se o typ dlát, kdy je držadlo vytvořeno z tuleje do které je vloženo dřevěné ratiště zabraňující poškozování železné části a umožnující efektivní přenos energie... [celý článek]

16.04.2007, 12:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 279x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Keltský skanzen ISARNO - Letovice

Isarno Letovice je to pravé místo, kde lze příjemně strávit nejen rodinné odpoledne, ale i večerní posezení zde není na škodu. Strávíte zde den v dávnověké minulosti, v čase, kdy na našem území sídlili Keltové. Osvěžíte si tělo i duši pivem (Kvasarem), vínem, medovinou či nealkoholickými nápoji, ale i dobrou krmí. [celý článek]

16.04.2007, 00:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 330x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Bacrie o.s. - něco o nás

Etymologicky slovo bacrie [bakrie, bakrí] pochází z keltské rodiny jazyků a zřejmě označuje prase divoké Sus scrofa, zvíře v mytologii jistě velice významné, symbol znázorňující mužnost, odvahu, blahobyt,... Ale i kdyby tomu tak nebylo, dostává se mu zde nového naplnění. [celý článek]

16.04.2007, 00:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 522x | Diskuze: 0 názorů

14.03.2007 | Markomané a Římané na našem území

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

13.03.2007, 17:04

30.03.2007 - 01.04.2007 | Stíny Hercýnského lesa

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

13.03.2007, 11:46

24.03.2007 - 25.03.2007 | Osada Křivolík + příprava Hercýnského lesa

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

13.03.2007, 11:41

20 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26