Bacrie - přátelé živé historie

O sdružení

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat Pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité k pochopení následných dějů a vývoje směrem k dnešním dnům.

O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Prehistorie neboli Pravěk lidského rodu je velice dlouhé období a proto i my jsme se zaměřili pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků - moderních lidí (Homo sapiens sapiens). Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i etnik která dokážeme již pojmenovat Keltové, Germáni, Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi léty 36 000 př.n.l. až  900 n.l.

Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. 

Pokud Vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

více informací: Bacrie o.s. - něco o nás Články týkající se sdružení


18 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26

06.10.2007 - 07.10.2007 | Redukce železa

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

23.09.2007, 22:26

Článek: Barbarský víkend

Ač se to nezdá, nejeli jsme na tuto akci s cílem pouze se veselit a hodovat. Po několikráte jsme strávili isárnské večery v bořitovské zemnici, a tak když na ni zub času zapracoval, rozhodli jsme se ji opravit, aby i další lidé mohli vidět jak se žilo v dávných staletích. [celý článek]

21.09.2007, 22:40;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 199x | Diskuze: 0 názorů

22.09.2007 - 23.09.2007 | Stavba keramické pece

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

18.09.2007, 21:25


Článek: Šaty dělaj pračlověka

Neboj se a sáhni... Od 9.8.2007 je v přízemí domu čp. 7 na Mírovém náměstí otevřena hmatová výstava Šaty dělaj člověka (pračlověka). Budete tak mít jedinečnou možnost si skutečně sáhnout na dávnou minulost ... [celý článek]

08.09.2007, 08:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 220x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Oheň, který dohořel

Keltský kovář Petr Melč prošel branou do Jiného světa. [celý článek]

07.09.2007, 10:34;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 204x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Keltský skanzen ISARNO a Rádio Impuls

Jsme v Letovicích nedaleko Blanska prostoru bývalého lomu. Právě tady je keltská osada Isarno. Jak řekl Rádiu Impuls její provozovatel Aleš Olesov, název osady má historické opodstatnění. [celý článek]

07.09.2007, 06:00;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 400x | Diskuze: 0 názorů


15.09.2007 | Historický trh - podzim 2007 - Česká Třebová

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

06.09.2007, 23:58

Článek: Poklady Keltských žen-doteky naší minulosti

Zajímavá výstava v Lobkovickém paláci o životě keltských žen... [celý článek]

06.09.2007, 14:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 181x | Diskuze: 0 názorů

21.09.2007 | Keltské svátky - akce pro školy

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.09.2007, 21:35

07.09.2007 - 09.09.2007 | Barbarský víkend

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

04.09.2007, 18:12

Článek: Nižbor a Stradonice 2007

Odpoledne na Nižboru, noc na Stradonicích, aneb výlet do jednoho odlehlého keltského koutu naší země. [celý článek]

30.08.2007, 19:19;  | Zapsal: AnonymPřečteno: 217x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Předvádění řemesel ve skanzenu Villa Nova

Návštěva skanzenu Villa Nova s pojena s předváděním některých řemesel... [celý článek]

24.08.2007, 07:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 215x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Naskok na Krétu

Udělal jsem si takový malý cyklo výlet, abych viděl, co se to tam kope. [celý článek]

23.08.2007, 13:03;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 166x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Sebranické usebrání 11.-12.8

O jednom prázdninovém víkendu jsme navštívili malou vesničku s velkým projektem. Zúčastnili jsme se akce Za pravěkými technologiemi. [celý článek]

23.08.2007, 11:25;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 250x | Diskuze: 0 názorů

Článek: Oslava Lughnasadu Křivolík 2007 6.-9.srpna

Na několik dní jsme se ve skromném počtu sešli na naší osadě. Zde tedy jenom krátké shrnutí toho, co se dělo. [celý článek]

23.08.2007, 10:10;  | Zapsal: ZoroPřečteno: 199x | Diskuze: 0 názorů

23.08.2007 - 27.08.2007 | Setkání experimentálních archeologu v Aubechies v Belgii

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

22.08.2007, 11:05

28.08.2007 - 31.08.2007 | Všestarské Všestarování

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

20.08.2007, 13:59

21.08.2007 - 22.08.2007 | sušení sena

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

20.08.2007, 13:14

11.08.2007 - 12.08.2007 | Sebranické usebrání

Jedná se o soukromou akci sdružení. Účast je možná pouze po předchozí domluvě na emailu info@bacrie.cz

Pro více informací klikni!

09.08.2007, 19:42

Článek: Poslední Germáni v Čechách

Zajímavá výstava věnovaná životu tohoto etnika v Čechách.. [celý článek]

05.08.2007, 08:00;  | Zapsal: KosákPřečteno: 182x | Diskuze: 0 názorů

18 / 26    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26