Bacrie o.s. - něco o nás

Sekce: Bacrie » Občanské sdružení
Aktualizováno 15.03.2009, 09:53

Něco o nás

Etymologicky slovo bacrie [bakrie, bakrí] pochází z keltské rodiny jazyků a zřejmě označuje prase divoké Sus scrofa, zvíře v mytologii jistě velice významné, symbol znázorňující mužnost, odvahu, blahobyt,... Ale i kdyby tomu tak nebylo, dostává se mu zde nového naplnění.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie, jehož členové pochází převážně z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat úsek dějin, který pro zjednodušení nazveme protohistorickým. O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné prameny. Před tímto obdobím probíhá prehistorie. Mezi těmito termíny již můžete tušit protohistorii, označující dobu, ve které písemné prameny sice máme (většinou z antických zdrojů), ale jsou pouze sporadické a nepocházejí z daného území. Přibližné datování je (na našem území) 800 př. n. l. - 800 n. l. V této době již známe jména kmenů i celých etnik: Keltové, Germáni, Slované. Pro komplexnější pochopení problematiky vývoje lidské společnosti však podnikáme exkurze i do jiných období.

 Věnujeme se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) a osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé). Naším pilotním projektem je zaštítění výstavby Osady Křivolík.

 Pokud vás naše činnost oslovuje, kontaktujte nás a můžeme se domluvit na případné vzájemné spolupráci. Taktéž uvítáme každou pomocnou ruku při stavbě osady.

V roce 2007 i 2008 jsme se účastnili velkého počtu historických akcí a podařilo se nám uspořádat i několik našich akcí pro veřejnost.  V letošním roce bychom chtěli, aby  těchto akcí bylo ještě více, protože pro sdružení Bacrie je neméně důležitá i popularizace dějin. V našem podání jsou to především akce pro děti a mládež.

Sídlo sdružení

Za sídlo sdružení byla vybrána Česká Třebová, dvěma hlavními důvody k tomuto rozhodnutí byla jednak blízkost osady Křivolík a jednak  její dobrá dopravní dostupnost - vzhledem k tomu, že členové sdružení jsou z různých koutů už nejen Pardubického kraje.


Adresa sdružení:

Bacrie o.s.

Na Pokloně 1958

Česká Třebová 560 02


Ičo: 27057828

číslo účtu:  333000009/5500


Living History

Spojení Bacrie s tímto pojmem znamená, že se pokoušíme o vyvolání některých obrazů z minulosti. Záměrně je tu napsáno obrazů, protože důležitý je až konečný výsledek, ne cesta kterou se k němu dostaneme. Jak vypadali naši předkové? Jak se oblékali? Co bylo náplní jejich dne? To vše living history ukazuje.

Experimentální archeologie

Další naší náplní je zkoumání a prověřování historických faktů metodami experimentální archeologie. A to spíše těch, které se týkají každodenního života. Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd. Na rozdíl od living history je tu nutné kromě zachování materiálů i snaha postupovat původním postupem. Což může být dosti náročné, právě proto, že se původní postup většinou nedochoval. Našim vskutku domovským projektem je vybudování malého experimentálně archeologického centra do kterého bychom většinu našich experimentů soustředili. Již samo jeho budování by mělo vesměs probíhat právě pomocí experimentální archeologie.

Popularizace dějin

Je neméně důležitou součástí našeho sdružení. V našem podání jsou to především akce pro děti a mládež v průběhu celého roku.Zapsal: Anonym [16.04.2007,00:00]
Sekce: Bacrie » Občanské sdružení

Diskuze: 0 názorů