Centrum experimentální archeologie - Všestary

Sekce: Hrady a skanzeny » Skanzeny » Všestary
Aktualizováno 19.10.2010, 20:22

Experimentální centrum - VšestaryExperimentální centrum - Všestary

odkaz---------------------poslední akce v CEA-------------

oficiální stránky CEA Všestary

Bacrie o.s. není vlastníkem ani provozovatelem CEA Všestary.

 Rádi tento projekt podporujeme a příležitostně pomáháme s výstavbou. Pravidelně CEA  Všestary navštěvujeme v rámci Dnů Živé Archeologie, konaných vždy v měsíci květnu.

Kde centrum experimentální archeologie Všestary najdete?

Všestary - mapa

Obec Všestary se nachází 8 km severozápadně od Hradce Králové pod návrším Chlum, kde se odehrála památná bitva z roku 1866. Centrum experimentální archeologie ( CEA ) je dostupné autobusovými linkami od hlavního železničního nádraží v Hradci Králové nebo přímo po železnici (druhá zastávka od Hradce Králové ve směru na Hořice) či silnicí směr Hořice a Jičín. CEA leží na okraji obce nad areálem ZŠ a krytým bazénem.


 

Co je Centrum experimentální archeologie?

Skanzen, archeopark, pravěká vesnička... oficiální název však Centrum experimentální archeologie Všestary, zkráceně CEA Všestary. Jedná se o modelovou stavební konstrukci pravěkého sídelního areálu ojedinělá na našem území. Vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií. Zástavbu Centra vytvářejí archeologické objekty z doby kamenné, bronzové a nejstarší železné. Právě tato zlomová období pravěku jsou předmětem odborných pokusů, ale i prezentace žákům škol a veřejnosti. Projekt se snaží přednostně vycházet z archeologických nálezů na území východních Čech, doplněných znalostmi z ostatních regionů Čech a Moravy i ze zahraničí.

Experimentální centrum - VšestaryExperimentální centrum - Všestary

Co je to Experimentální archeologie?

Náplní  CEA Všestary je zkoumání a prověřování historických faktů metodami experimentální archeologie.  Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd. Je nutné kromě zachování materiálů i snaha postupovat původním postupem. Což může být dosti náročné, právě proto, že se původní postup většinou nezachoval.

Co ve Všestarském Centru uvidíte?

Malý pravěký sídelní areál s obytnými budovami, výrobními zařízeními, kultovním areálem a blízkým pohřebištěm. Z obytných budov jsou to dům kůlové konstrukce ze starší doby bronzové, dům z mladší doby bronzové a zahloubená polozemnice z přelomu starší a mladší doby železné.

Mezi výrobními "dílnami" lze odlišit prostory vyčleněné k výrobě (štípané a broušení kamene, zpracování kosti) a výrobní objekty. Najdete zde keramické pece všech základních typů (vertikální, horizontální, jáma), málo nápadný výrobní prostor k výrobě bronzu nebo prosté stavební a těžební jámy, které jsou nejčastějším archeologickým objevem. Ty ve Všestarech byly a jsou stále užívány při stavbě domů a dalších konstrukcí. Domy jsou používány například při zimním obývání. To ostatně vytváří atmosféru tohoto místa.
Bacrie o.s. není vlastníkem ani provozovatelem CEA Všestary.

 Rádi tento projekt podporujeme a příležitostně pomáháme s výstavbou. Pravidelně CEA  Všestary navštěvujeme v rámci Dnů Živé Archeologie, konaných vždy v měsíci květnu.Zapsal: Kosák [25.04.2007,22:12]
Sekce: Hrady a skanzeny » Skanzeny » Všestary

Diskuze: 0 názorů