Pravěká osada Křivolík

 

Muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum -----------------   Poslední akce na osadě    -------------------

 

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“. 

Bacrie o.s.

 

V rámci lidských dějin se snažíme ukázat 37 000 let bouřlivého vývoje. Začínáme příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končíme počátkem raného středověku. Přibližné datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. - 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin - kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která dokážeme již pojmenovat - Keltové, Germáni a Slované. V závěru pravěku máme i první písemné zprávy o našem území, známe první názvy kmenů, vládců i některé události.

 

Nejvíce poznatků o tomto období přináší archeologie, díky ní víme, jak asi naši předci žili, jaké nástroje používali, co na svých polích pěstovali a mnoho dalšího. To všechno jsou věci, které by měly být v Křivolíku nejen k vidění, ale i k osahání a praktickému vyzkoušení.

Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk.

 

Pravěká osada je budována od roku 2007, kdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží.
 

Proč i experimentálně archeologické centrum? Odpověď je jednoduchá. Již při samotné stavbě chceme ověřovat technologie, o kterých si myslíme, že je naši předkové užívali. Budování osady bude tedy probíhat dobovými postupy. Experimentální činnost však neustane ani po jejím dokončení.


Hlavní náplň osady

 • Pomoci s výukou dějepisu v rámci školních exkurzí.
 • Prezentace života našich předků veřejnosti.
 • Organizování zážitkových programů pro děti a mládež v duchu „živé historie“.
 • Pořádání tematických seminářů zaměřených na obnovu a rozvoj řemesel.
 • Ověřování postupů a technologií našich předků v rámci experimentální archeologie.

Akce a oživování místa

Během roku jsou uskutečňovány dvě velké akce pro veřejnost, a to jarní a podzimní den otevřených bran. Akce symbolicky otvírají a zavírají sezonu. Letošní jarní datum otevření osady je stanoveno na 19.5. 2012 - Brány otevřené aneb vítání Jara a podzimní zavírání osady  na 22-23.9. 2012 - Festival živého Pravěku. Jinak je samozřejmě osada přístupná návštěvníkům celoročně.  Určitě se však vyplatí spojit návštěvu osady s  nějakou akcí. Mezi další tradiční akce patří Stíny Hercýnského lesa, letní tábory, srpnový Lughnasad a technologické semináře. Zbytek roku je vyplněn menšími akcemi různého zaměření. 

V rámci akcích pro veřejnost, či na zábavně vzdělávacích akcích pro děti je Křivolík oživován "stylovými obyvateli", předvádějícími různé činnosti ze života našich předků.  Součástí akcí jsou i hudební a žonglérské vstupy. Atmosféru místa zvýrazňují živá zvířata. V nynější době je zvířena tvořena dvěma ovečkami, Dorkou a Grétkou, beranem Šimonem, kozou Barčou a kozlíkem Bertíkem. Období lovců pak oživují vlkopsi Aryja a Lord.

Open air museum - "muzeum pod širým nebem"


 
 

Pár osvětlujících pojmů:

 

Experimentální archeologie

 

Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd. Na rozdíl od living history je tu nutné kromě zachování materiálů i snaha postupovat původním postupem, což může být dosti náročné, právě proto, že se původní postup většinou nedochoval.

 

Living History

 

Spojení Bacrie s tímto pojmem znamená, že se pokoušíme o vyvolání některých obrazů z minulosti. Jak vypadali naši předkové? Jak se oblékali? Co bylo náplní jejich dne? To vše living history ukazuje.

 

Prehistorie

Nejstarší období lidských dějin, tradičně děleno na dobu kamennou, bronzovou a částečně  i železnou. V mladší době železné toto období končí a navazuje na něj protohistorie. Veškeré poznání o tomto období přináší archeologie.

Protohistorie

 

Období lidských dějin, kdy už máme první písemné prameny o oblasti Evropy na sever od Alp, ale hlavním zdrojem poznání je stále archeologie.

Historie

Období lidských dějin, kdy už máme řadu písemných pramenů a většina poznání  z nich vychází.Kde osadu Křivolík najdete?

V blízkosti města Česká Třebová směrem k vesničce zvané Kozlov. Od vlakového nádraží je nejlepší jít po zelené turistické značce až k rozcestníku Za Horami a poté se vydat po modré turistické značce.

Pokud přijedete autem je nejlepší nechat auto na parkovišti u restaurace na Horách a poté se napojit na zelenou turistickou značku a pokračovat stejně jako pěšky od vlakového nádraží. Další možností je nechat auto u autobusové zastávky nad Kozlovem "Pod Kozlovským vrchem" a zbytek dojít po modré turistické značce směrem na Českou Třebovou.

Projekt je stále ve výstavbě, proto pro navštívení doporučujeme zvolit nejbližší Den otevřených bran či jinou akci pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Nejbližší akcí pro veřejnost je akce Brány otevřené, která proběhne 12.6.2010 v čase od 13:00 do 18:00. Těšit se můžete na prohlídku osady s průvodci, ukázky řemesel a technologií pravěku, program pro děti a mnoho dalšího. Vstupné dobrovolné, možnost občerstvení.
Další zajímavá místa v okolí Osady Křivolík:
 • rozhledna Kozlov
 • domek Maxe Švabinského
 • rotunda sv. Kateřiny
Celý projekt je zatím v počátcích, proto prosíme o trpělivost.

 

Podporují nás:

finančně:

 • Pardubický Kraj

 • Město Česká Třebová

materiálně/technicky:

 • Rodina Maršálková

 • DIGin.cz - webové a grafické studio

 • KSK v.o.s.

Děkujeme také všem, kteří nás podpořili svou osobní pomocí. Zvláště pak Hnutí Brontosaurus a Skautské organizaci.


Zaujal vás náš projekt?

Chtěli byste nás podpořit či přijet osobně pomoci?

Kontaktujte nás: David Maršálek - náčelník, marsalek@bacrie.cz


Náhledy snímků