Školní exkurze - týden v pravěku pro školy

18.6. 2012 - 22. 6. 2012

Možnost návštěvy Pravěké osady pro školy

Nabídka exkurzí a řemeslných dílen

V letošním roce je opět možnost navštívit Pravěkou osadu Křivolík v rámci týdnu pravěku pro školy, od 18. 6. do 22. 6. Exkurze se tradičně skládá z prohlídky areálu a řemeslných dílen. Samozřejmě je možné po domluvě absolvovat jen některou část programu. V případě zájmu může být exkurze zaměřena pouze na vybrané období pravěku. Momentálně nabízíme tři možné varianty programu, více v části o programech. Ve stanoveném týdnu je možné vybrat si den a hodinu vaší návštěvy. Od pondělí do pátku, začátek exkurzí každý den od 8:00; 10:30; 13:00 a 15:30. Prosíme však o včasné příchody v domluvený čas. Děkujeme.

 • Doporučená kapacita jednoho programu je 30 dětí
 • Minimální počet účastníků na jeden program 20 dětí.
 • Po domluvě je za určitých podmínek možné absolvovat exkurzi i v jiném počtu dětí.
 • Doba trvání exkurze dle domluvy, zpravidla však 2,5 hodiny


Jak exkurze probíhá?

Na začátku jsou děti rozděleny do družin - kmenů. Každý kmen dostane průvodní list, který je provází celou exkurzí. Děti si zvolí svého náčelníka, název kmene atd. poté proběhne velké představení všech kmenů, tedy jednotlivých družin. Průvodní list jim slouží také k evidenci toho, co již absolvovali a co je ještě čeká.

První částí exkurze je prohlídka areálu, podle výběru programu je pak zaměřena buďto na celé pravěké dějiny nebo jen třeba na vybraný úsek (lovci doby kamenné, Keltové apod.)  Všichni společně se projdeme pravěkým světem, děti se dozvědí, jak se naši předkové živili, jaké nástroje a technologie používali, jaké měli náboženské představy i jak byla zakončena jejich životní pouť.

Po této první části následuje druhá část - řemeslné dílny. Dílny si již absolvují děti samostatně v rámci svých kmenů. Postupně se tak protočí na všech řemeslných stanovištích a vše si každý vyzkouší.  Tato část bývá nejoblíbenější a v rámci exkurze zabírá i nejvíce času. Vše, co si děti v dílnách vyrobí, si mohou odnést domů.

Prohlídka areálu obsahuje

 • tábořiště lovců a sběračů
 • osadu zemědělců
 • pravěkou svatyni
 • a pohřebiště

Cena

 • V letošním roce byla stanovena cena na 60,-/žák
 • Pedagogický doprovod zdarma.
 • Učitelé se programu účastnit nemusí, ale stále za děti zodpovídají.

Cena je v letošním roce dotovaná v rámci projektu Rok lovců, který podpořilo Město Česká Třebová a Pardubický kraj.


Kontakt a objednávka exkurzí

Emailem

 • marsalek@bacrie.cz - David Maršálek - náčelník sdružení
 • info@bacrie.cz - email sdružení

Telefonicky

 • David Maršálek  +420 775 228 948

Adresa sdružení:

 • Bacrie o.s.
 • Na Pokloně 1958
 • Česká Třebová 560 02


Kde najdete Pravěkou osadu Křivolík?

V blízkosti města Česká Třebová směrem k vesničce zvané Kozlov. Od vlakového nádraží je nejlepší jít po zelené turistické značce až k rozcestníku Za Horami a poté se vydat po modré turistické značce. Pokud přijedete autem, je nejlepší nechat ho na parkovišti u restaurace Na Horách a poté se napojit na zelenou turistickou značku a pokračovat stejně jako pěšky od vlakového nádraží. Další možností je nechat auto u autobusové zastávky nad Kozlovem "Pod Kozlovským vrchem" a zbytek dojít po modré turistické značce směrem na Českou Třebovou.

 • Předpokládané docházkové časy
  • od Restaurace na Horách směr Osada zkratkou - 10min
  • od Restaurace na Horách směr Osada po zelené - 20min
  • od vlakového nádraží směr Osada - 60-80min
  • od autobusové zastávky Pod Kozlovským vcrchem směr Osada - 20min
  • z Parku Javorka směr Osada - 40-60min
  • údolím Křivolického potoka od rybníka Panamák po panelovce cca 30min

Řemeslné dílny

Z organizačních důvodů bohužel nejsme schopni zajistit, aby všechny tyto dílny běžely součastně. Při objednání exkurze si ale můžete zamluvit tři dílny, o které byste měli největší zájem. Podle počtů dětí jsou zpravidla přidána další dvě stanoviště. Celkem tedy bývá pro děti připraveno pět stanovišť, na kterých se postupně prostřídají.

Dílny, ze kterých si je možno vybrat:

 • textilní dílna
 • pravěká kuchyně
 • kovářská dílna
 • kovolitecká dílna
 • lovecké techniky
 • využití dřeva
 • keramická dílna
 • kamenné nástroje - nové
 • zpracování parohu, rohu a kosti
 • zemědělství
 • válka a boj - nové
 • práce s kůží
 • mince a oběživa - nové
 • Druidovy/ šamanovy hádanky
 • Znalost přírody - nové
 • Připravujeme - sluha oheň

Programy

 • Cesta do pravěku
 • V čase Keltů
 • Mezi lovci a sběrači

Cesta do pravěku

Program zaměřený na ukázku postupného vývoje nástrojů a technologií, držící se chronologického schématu i zaběhnutích označení pravěkých období (doba kamenná, bronzová a železná). Důraz je kladen na získání základní představy o životě našich předků v různých obdobích pravěku. Jaký byl způsob obživy, jaké nástroje a technologie byly používány i jak byla zakončena jejich životní pouť. 

Řemeslné dílny: dle vlastního výběru viz přehled dílen výše.

V čase Keltů

Tento program seznámí děti s obdobím, kdy na našem území převládali Keltové (mladší doba železná 450-25 př. n. l.) Děti se dozvědí, jak Keltové žili, jaké nástroje používali, co pěstovali na svých polích, jakým řemeslům se věnovali a v neposlední řadě i jak pohřbívali své mrtvé. Děti si budou moci vyzkoušet jaké to je být keltským zemědělcem, řemeslníkem, válečníkem, či druidem.

Doporučené řemeslné dílny vztahující se k programu: kovářská dílna, pravěká kuchyně, válka a boj, textilní dílna, keramická dílna, využití dřeva, druidovy hádanky, znalost přírody, mince a oběživa.

Mezi lovci a sběrači

Vstupte do časů, kdy se člověk živil pouze lovem a sběrem. Program zaměřený na nejstarší období dějin člověka - paleolit a mezolit. Děti se seznámí, jak lovci žili, jaké nástroje vyráběli, jaké technologie používali, co sbírali za plodiny i jaké první zvíře domestikovali. Mezi lovci se děti dozvědí, jak nejlépe nejen na mamuta, co se stalo, když dozněla doba ledová i jak vypadalo takové tábořiště, ve kterém v této době naši předci sídlili.

Doporučená řemesla vztahující se k programu: práce s kůží, lovecké techniky, pravěká kuchyně, šamanovy hádanky, znalost přírody, zpracování parohu, rohu a kosti, kamenné nástroje.


Podrobný rozpis dílen

Textilní dílna

Dílna je zaměřená na výrobu a zpracování materiálu vhodných k výrobě textilu, jakými jsou vlna, len, konopí nebo kopřiva. Účelem je přiblížit dětem proces výroby látky od zhotovení nitě pomocí přeslenu přes přírodní barvení až po výrobu finálního výrobku. Tím může být tkaní ozdobné tkanice na karetkách, hřebenovém stávku či tkaní látky na vertikálním tkalcovském stavu. Děti se seznámí s výrobním procesem, řadu věcí si samy osvojí a vyzkouší si výrobu jednotlivých částí procesu.  

Pravěká kuchyně

Program je zaměřený na ukázku potravin, které naši předkové jedli. Děti se dozvědí, jaké pokrmy a nápoje si z nich připravovali a jaké nástroje k tomu používali. V rámci této dílny si děti vyzkouší namlet obilné zrno na mouku pomocí tzv. zrnotěrky a žernovu. Budou moci tak porovnat náročnost mletí obilí ve starším a mladším pravěku. Z mouky si poté vyrobí placku či bochníček, kterou si lze upéci na kameni nebo v chlebové peci. V rámci nápojů si uvaří „čaj“ z nasbíraných rostlin v okolí osady. Před sběrem budou děti poučeny o vhodných a nevhodných rostlinách.   

Kovářská dílna

V rámci této dílny se děti seznámí s procesem pravěké výroby a zpracování železa. Obeznámí se s hutnictvím - procesem, kdy se ze železné rudy vyrábí železná houba. Dozvědí se o kovářských technikách, o použití kladiva, kleští, funkci kovadliny i měchu. Děti si poté vyzkouší vykovat malý předmět ze železa.

Kovolitecká dílna

V této dílně bude dětem představena technika výroby kovových předmětů formou lití, technologie dominující nejvíce v době bronzové. Prezentován bude proces výroby předmětu od výroby voskového modelu přes výrobu licí formy po samotný proces lití. Děti se obeznámí s pojmy jako tyglík, dyzna, slitina, lití na ztracenou formu atd. Samy si vyzkouší pomocí ručních měchů docílit v pícce dostatečnou teplotu a odlijí si do formy vlastní výrobek, který si následně na pískovcovém brusu dobrousí do finální podoby. V rámci dětských taveb bude bronz nahrazen cínem pro jeho lepší vlastnosti a hlavně nižší teplotu při odlívání.

Lovecké techniky

Lov tvořil velmi dlouho důležitý zdroj obživy pravěkých lidí. V rámci této dílny se děti seznámí s loveckými technikami, využíváním pastí a různých nástrojů na lov zvěře, ryb i ptactva. Samy si vyzkouší rozdíl mezi použitím oštěpu, vrhače oštěpu a využitím luku.

Využívání dřeva

Dřevo patřilo k nejčastějšímu materiálu našich předků, od paliva do ohně, přes výrobu předmětů denní potřeby, po stavbu domů, vozů i lodí. V této dílně se děti seznámí s praktičností dřeva, obnovitelné suroviny. Dozvědí se vlastnosti vybraných druhů stromů a jejich využití pro dané činnosti. Sami si vyzkouší, že není lehké dřevo opracovat do požadovaného tvaru. Dále si zkusí, jaký je rozdíl v efektivnosti mezi kamennými, bronzovými a železnými nástroji, porovnají tak rozdíl mezi pravěkými replikami a moderními předměty.

Keramická dílna

Keramika byla důležitou součástí života pravěkých lidí. Sloužila k vaření, skladování i k stolování. V této dílně se děti dozvědí o správné přípravě keramického těsta, o výrobních technikách a o možnostech výpalu (ohniště, jáma, pec). Podle věku a zdatnosti si děti vyzkouší modelování figurek, výrobu keramiky v ruce a na kopacím kruhu.

Kamenné nástroje - nové

Kámen je nejstarším materiálem, který si člověk osvojil. Dal i název první epoše lidských dějin, době kamenné. Děti se v dílně seznámí s technologickým vývojem kamenných nástrojů a zkusí výrobu jednodušších nástrojů. Dále si samy vyzkouší, jaký je rozdíl mezi nástroji lovců/sběračů a prvních zemědělců při jejich používání.

Zpracování parohu, rohu a kosti

Dílna seznámí děti s materiálem, dnes minimálně využívaným. Naši předkové ovšem rohovinu, parohy a kosti plně využívali jako materiál vhodný k výrobě řady nástrojů a předmětů. Děti se seznámí s výrobními procesy při zpracování kosti, rohu a parohu a samy si zkusí malý předmět vyrobit (korálek, jehlu, hrací kostku).

Zemědělství

Obdělávání půdy a chov dobytka sehrály v lidských dějinách rozhodující úlohu. V této dílně se děti dozvědí o způsobech využívání a obdělávání půdy v pravěku. Seznámí se s plodinami, které byly pěstovány, se způsoby využívání půdy (žárový, přídělový atd.) a s postupy, jakými se pravěká pole obdělávala. Samy si vyzkouší obdělat malý kousek pole s pomocí replik pravěkých nástrojů z různých období, a tak porovnat život zemědělce v různých dobách (neolit, doba bronzová, atd.).

Práce s kůží

Kůže patřila mezi první materiály, které začal člověk hojně využívat pro své potřeby. Děti se dozvědí, jaký je rozdíl mezi prací se surovou kůží (potah štítů, bubnu) a kůží vyčiněnou (oděvy, brašny, boty). Seznámí se s výrobou základních předmětů a samy si zkusí vyrobit malý předmět (váček, měšec).

Peníze a směna - nové

První peníze - mince se na našem území objevují v době laténské u Keltů. Keltové používali peníze i razili své vlastní mince. Děti se seznámí s historií předmincovních a mincovních platidel na našem území. Dozví se zajímavosti z výroby mincí, od výroby střížku po samotnou ražbu, a samy si zkusí vyrobit vlastní mince.

Válka a boj - nové

Válka i boj hrály v životě pravěkých lidí nezanedbatelnou roli. Děti se v této dílně seznámí s agresivní stránkou života našich předků. Získají základní přehled o výstroji, výzbroji a taktikách. Dozvědí se, proč války vznikaly a kdo byli hlavní nepřátelé i protivníci. Děti si pak budou moci vyzkoušet formou hry, jaké to je čelit protivníkovi tváří v tvář.

Druidovy/šamanovy hadanky - nové

Šamani, druidové a všeobecně duchovní elity byly v pravěké společnosti osoby velice vážené. V této dílně budou mít děti za úkol zodpovědět jejich otázky týkající se pravěkého světa, který navštívily. Vše, na co budou děti tázány, slyšely během prohlídky či si mohou informace dohledat na cedulkách, které jsou součástí osady. Pokud zodpoví vše správně, úkol splnily. Podle typu programu se pak jedná o Druidovy hádanky (program V čase Keltů) nebo Šamanovy hádanky (Mezi lovci a sběrači).

Znalost přírody - nové

Přírodní prostředí obklopovalo naše předky a obklopuje nás i dnes. Děti se dozví, v čem jsou zásadní změny, jak lidé pravěku využívali zdroje přírody oproti nám dnes i proč je důležitá druhová pestrost rostlin a živočichů. Zahrají si kviz a prakticky si zkusí v okolí osady vyhledat stromy, které patří mezi původní a které nikoliv.


Vše, co si děti vyrobí, si mohou samozřejmě odnést domů.

Týden pravěku probíhá v rámci projektu Rok lovců, který byl podpořen městem Česká Třebová a Pardubickým krajem